Robert Szczepanek, radca prawny, Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm

Jesienna edycja Shopping Center Forum okazała się doskonałą okazją do omówienia najczęściej występujących problemów z jakimi borykają się deweloperzy nieruchomości komercyjnych w Polsce. Partnerem merytorycznym panelu poświęconemu temu zagadnieniu była kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm, która aktualnie pracuje nad kodeksem dobrych praktyk.

– Forum było dla nas niezwykle produktywnym i pouczającym wydarzeniem. Poza intensywnym networkingiem, zorganizowaliśmy debatę poświęconą problemom deweloperów centrów handlowych. W debacie udział wzięli prezesi większych firm deweloperskich, realizujących lub prowadzących projekty galerii handlowych. Debata była gorąca i wzbudziła sporo kuluarowych kontrowersji – mówi w rozmowie z portalem Retailnet Robert Szczepanek, radca prawny, Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm.

– Okazuje się, że problemów branży jest dużo, a ich źródłem wydaje się być sytuacja tzw. „rynku najemcy”. W ocenie uczestników dyskusji, rynek najemcy wymusza wiele nienormalnych zjawisk polegających na przerzucaniu przez najemców ryzyka prowadzonej w centrum działalności na wynajmującego. Służą temu zapisy umowne o kontrybucjach, czynszach obrotowych, możliwości wcześniejszego zerwania umowy. Bardzo ciepło przyjmowana jest przez deweloperów inicjatywa Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych polegająca na stworzeniu kodeksu dobrych praktyk. Kodeks taki miałby uregulować biznesowe stosunki między najemcami a wynajmującymi w centrach handlowych, podzielić ryzyko, zdefiniować odpowiedzialność – podkreśla radca prawny z Causa Finita.

– Równie entuzjastycznie oczekiwany jest Sąd Arbitrażowy przy Unii Deweloperów Nieruchomości Komercyjnych. Sąd taki – według zapowiedzi jego organizatorów – rozpoznawał będzie sprawy niezwykle szybko i profesjonalnie. To o tyle słuszna idea, że w ocenie wszystkich uczestników naszej dyskusji, przewlekłość spraw sądowych między najemcami i wynajmującymi jest poważnym problemem operacyjnym centrum handlowego – podsumowuje Robert Szczepanek.

Panel dyskusyjny podczas SCF 2014
Panel dyskusyjny podczas SCF 2014

W panelu dyskusyjnym podczas jesiennej edycji SCF 2014 brali udział także: Marta Półtorak, prezes zarządu, Millenium Hall, Beata Kijowska, wiceprezes zarządu, Park Handlowy Wołomin, Krzysztof Apostolidis, prezes zarządu, Fabryka Biznesu, Jan Mroczka, prezes zarządu, Rank Progress oraz Paweł Dubis, Manager, Causa Finita.