Sklep TextilMarket
Sklep TextilMarket

Do końca tego roku spółki Top Secret i Adesso zostaną dokapitalizowane poprzez wniesienie aportem praw do znaków towarowych marek odzieżowych należących do Grupy Redan. Ich wartość została wyceniona na ok. 90 mln zł.

Redan wniósł do spółki Carrisonio, która jest w 100 proc. kontrolowana przez podmioty z Grupy Kapitałowej Redan, prawa ochronne na znaki towarowe o łącznej wartości blisko 90 mln zł. Wartość ta została ustalona w oparciu o wyceny biegłych. Marka Top Secret została wyceniona na 31,4 mln zł, Drywash na 1,2 mln zł, Troll na 2,8 mln zł, zaś TextilMarket na 54,5 mln zł.

Jak poinformował zarząd Redanu, do końca bieżącego roku powyższe marki zostaną w ramach procesów podwyższenia kapitału wniesione do spółek zależnych: Top Secret
sp. z o.o. (marki: Top Secret, Drywash oraz Troll) i Adesso SA (znak TextilMarekt).

– Celem tej operacji jest z jednej strony podwyższenie kapitałów spółek zależnych Top Secret sp. z o.o. oraz Adesso SA. Z drugiej strony chcemy w ten sposób uporządkować także strukturę Grupy, tak aby prawa do poszczególnych marek były własnością tych spółek zależnych, które realizują procesy biznesowe w oparciu o nie – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan SA.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TextilMarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.