Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

– Sektor nieruchomości handlowych musi przygotować się na szereg nowych obciążeń związanych z zarządzaniem strumieniami odpadów, które pojawią się w 2015 i 2018 roku. Wynika to ze zmiany prawa, które narzuca kalendarz Komisji Europejskiej. Elementy, które zmienią się w kontekście rebrandingu, remodelingu, refreshingu i remontów to konieczność informowania oraz oznaczania poszczególnych kategorii odpadów – mówi Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce.

– Część z nich ma kategorię niebezpiecznych i powinna zostać we właściwy sposób utylizowana. Firmy muszą o tym pamiętać, bo pominięcie tych kwestii może być bardzo kosztowne. Odpowiedzialność prawna firmy związana z utylizacją odpadów kończy się w momencie podpisania umowy z odbiorcą. Natomiast odpowiedzialność etyczna jest znacznie szersza. Jeżeli odpady oznaczone odpowiednimi logotypami trafią przez zleceniobiorcę w niewłaściwe miejsce odczuje to również firma zlecająca – podkreśla Kamil Wyszkowski

– My już teraz zachęcamy właścicieli, zarządców centrów handlowych, czy nawet samych wystawiający swoje marki w galeriach handlowych żeby zastanowili się czy nie dołączyć do programu Brandbility certyfikującego właściwe zarządzanie strumieniami odpadów. Na proekologicznym kojarzeniu marki czy firmy zwyczajnie się zarabia i jest to opłacalne. Udowodniła to chociażby giełda w Nowym Jorku, w momencie zainagurowana indeksu spółek odpowiedzialnych, które mają najwyższą kapitalizację spośród wszystkich firm notowanych. W Polsce jest analogiczna sytuacja, bo od 2008 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych działa Respect Index – dodał Kamil Wyszkowski.

Brandbility to kluczowy program Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce w obszarze ochrony środowiska. Program tworzy sieć firm i instytucji odpowiedzialnych środowiskowo, do której członkostwa zapraszane są firmy, które w modelowy sposób zarządzają strumieniem odpadów w czasie przekształceń wizerunkowych. Celem przewodnim Brandbility jest minimalizacja obciążeń dla środowiska związanych z cyklem życia marki oraz zwiększenie odpowiedzialności firm za strumienie odpadów, powstające w wyniku procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu i remontów. Wszelkie wspomniane przekształcenia wizerunkowe, dokonywane są powszechnie w sektorze nieruchomości handlowych i wiążą się z generowaniem znacznej ilości odpadów.