Uczestnicy panelu Savills, SCF 2014
Uczestnicy panelu Savills, SCF 2014

Jak odpowiednio ustalić wysokość opłat service charge i stawek czynszów, a także na co obecnie zwracają uwagę banki przy udzielaniu kredytów na nowe projekty – o tym m.in. rozmawiali uczestnicy panelu dyskusyjnego przygotowanego przez firmę Savills, partnera merytorycznego Shopping Center Forum (SCF) 2014 Fall Edition.

– Przy ustalaniu opłat service charge i stawek czynszów warto skorzystać z doradztwa profesjonalistów. Przy ich ustalaniu należy brać bowiem pod uwagę wiele czynników, również zmiennych, takich jak koszty wspólne, koszty energii czy wysokość lokalnych podatków. Cały proces komercjalizacji jest obecnie bardzo wymagający. Najemcy zwracają teraz wyjątkową uwagę na zapisy w umowach dotyczące kosztów eksploatacyjnych oraz sposobu ich rozliczania, a jest ich kilka. Z drugiej strony mamy banki, które również bardzo dokładnie przyglądają się procesowi komercjalizacji, patrzą kto zostaje najemcą i jacy będą anchorzy – opowiada Magdalena Chruściel, Letting Manager w firmie RE Project Development.

Zdaniem Iwony Załuski, prezes zarządu Upper Finance, banki patrzą obecnie nie tylko na poziom komercjalizacji, ale również rodzaj najemców. – Banki sprawdzają, czy dany anchor zapewni wystarczające obroty, czy poszczególni najemcy są dobrymi płatnikami, jak skonstruowane są umowy dotyczące czynszów. Zdarza się, że banki nie traktują czynszów płaconych od obrotów jako czegoś pewnego i żądają w związku z tym wyższych poziomów komercjalizacji. Mogą także poprosić dewelopera o przedstawienie dodatkowych zabezpieczeń finansowych – tłumaczy Iwona Załuska.

Jej słowa potwierdza Marta Mikołajczyk-Pyrć, Associate Director w firmie Savills. – Patrzymy na proces pozyskiwania najemców trochę inaczej niż agent komercjalizujący. Zwracamy uwagę na takie kwestie jak stabilność finansowa najemcy, czy terminowo płaci swoje zobowiązania i co wniesie do danego centrum handlowego. Proporcje w tenant-mix są bardzo ważne. Agent komercjalizujący chce po po prostu zapewnić jak najwyższy poziom komercjalizacji, żeby osiągnąć wymagane progi. Rzadziej biorą pod uwagę np. oczekiwania klientów – wyjaśnia Marta Mikołajczyk-Pyrć.

Pełna relacja z Shopping Center Forum Fall Edition 2014, w tym również z paneli dyskusyjnych, znajdzie się w najbliższym numerze magazynu Shopping Center Poland.