Rüdiger Dany, Atrium
Rüdiger Dany, Atrium

Firma Atrium European Real Estate poinformowała o zatrudnieniu Rüdigera Dany’ego na stanowisku dyrektora operacyjnego. Funkcję obejmie z dniem 1 października 2014 roku.

Rüdiger Dany przychodzi do Atrium po 11 latach pracy w jednej z największych europejskich firm specjalizujących się w nieruchomościach handlowych i zarządzaniu centrami handlowymi – ECE Projektmanagement GmbH & Co KG i jej filiach w Europie oraz na Bliskim Wschodzie, w którym to okresie pięciu lat zajmował wysokie stanowiska w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

– Rüdiger ma za sobą imponujące, poparte udowodnionymi osiągnięciami rozległe doświadczenie w obszarze nieruchomości handlowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz posiada szczegółową wiedzę na temat naszych grup docelowych. Nasza strategia zakłada pozyskiwanie najwyższej klasy profesjonalistów wszystkich szczebli w zakresie nieruchomości, a jego nominacja gwarantuje, że w dalszym ciągu będziemy mieć wyjątkowo silny zespół kierowniczy. Stanowisko obejmuje po Josipie Kardunie, który pod koniec listopada obejmie funkcję dyrektora generalnego. Jestem przekonana, że Rüdiger i Josip zapewnią Atrium silne kierownictwo w kolejnej fazie rozwoju – mówi Rachel Lavine, dyrektor generalna Atrium.

W ostatnim czasie, od września 2013 roku, Rüdiger Dany był dyrektorem generalnym Auxideico Gestión, S.A.U., europejskiej firmy zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami handlowymi, która wchodzi w skład grupy ECE i zarządza 16 centrami handlowymi w Hiszpanii, należącymi do inwestorów międzynarodowych.

Wcześniej przez trzy lata pełnił funkcję dyrektora zarządzającego ECE na Polskę, Czechy i Słowację, gdzie odpowiadał za zakupy oraz realizację nowych projektów, zarządzanie aktywami oraz fuzje i przejęcia. Wcześnie przez dwa lata był dyrektorem zarządzającym ECE na Czechy, Słowację i Rumunię, a w ramach tej funkcji był także odpowiedzialny za zarządzanie szeregiem aktywów na Litwie, w Grecji i Serbii, jak również za nadzór nad zarządzaniem siedmioma centrami handlowymi w Turcji. Rüdiger Dany pracował także dla ECE w charakterze managera dużych projektów w Doha, Katarze i we Frankfurcie.

Rüdiger Dany zastąpi obecnego dyrektora operacyjnego, Josipa Karduna, który od 30 listopada 2014 obejmie stanowisko dyrektora generalnego.