Krzysztof Borowski, ekspert ds. Wycen i Monitorowania Rynku Nieruchomości w Departamencie Ryzyka Kredytowego Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski.
Krzysztof Borowski, ekspert ds. Wycen i Monitorowania Rynku Nieruchomości w Departamencie Ryzyka Kredytowego Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski.

Oceniając galerię handlową skupiamy się na sile nabywczej danego rynku w połączeniu z jego nasyceniem powierzchnią handlową. Dodatkowo, ze względu na rosnącą konkurencję, standardem dla nas stała się analiza danych dotyczących obrotów najemców i przepływu klientów w obiekcie – opowiada w rozmowie z redakcją Retailnet Krzysztof Borowski, ekspert ds. Wycen i Monitorowania Rynku Nieruchomości w Departamencie Ryzyka Kredytowego Klientów Strategicznych, ING Bank Śląski.

Jakiego typu projektami i inwestycjami komercyjnymi jesteście najbardziej zainteresowani?  

W 2014 roku Grupa ING pomyślnie zakończyła szereg transakcji finansowania we wszystkich sektorach nieruchomości komercyjnych w Polsce. W przypadku nieruchomości handlowych największymi  transakcjami były refinansowania centrów handlowych w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu należących do Funduszu Valad Polish Retail Fund.

Udzieliliśmy również kredytu finansującego największe, będące w budowie, centrum handlowe – Posnania, którego właścicielem jest spółka z Grupy Apsys.

Jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych banków w sektorze nieruchomości komercyjnych w 2014 roku. Co więcej, planujemy dalszy dynamiczny rozwój działalności. Obecnie analizujemy szereg wniosków kredytowych, w tym na obiekty handlowe o różnym profilu działalności. Wkrótce będziemy mogli podać więcej szczegółów.

ING Bank Śląski SA jako uniwersalny bank uczestniczy w finansowaniu różnych rodzajów nieruchomości komercyjnych. Zarówno tych istniejących, jak i planowanych.

Na tle rynku posiadamy bardzo atrakcyjne warunki dla najlepszych projektów. Silna baza depozytowa ING Banku Śląskiego oraz nowa strategia Grupy ING w zakresie finansowania nieruchomości –  w której Polska jest jednym z najważniejszych krajów z perspektywą wzrostu – pozwala nam zapewnić atrakcyjne warunki dla naszych klientów,  przy zachowaniu odpowiedniego stopnia elastyczności. Doświadczenie pokazuje, że jesteśmy w stanie zagwarantować jedne z najkorzystniejszych parametrów finansowych, takich jak LTV, LTC, czy marże.

Jakie kryteria są brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu na dane centrum handlowe?

Zgodnie z naszymi wewnętrznymi regulacjami i procesem kredytowym, weryfikujemy każdy projekt handlowy pod kątem atrakcyjności danej nieruchomości komercyjnej na tle rynku. Staramy się prowadzić ocenę na dwóch głównych płaszczyznach, poprzez:

1. Analizę makro: lokalizacja, siła nabywcza lokalnej ludności, konkurencja oraz koncepcja projektu na tle rynku.

2. Analizę mikro: poziom wynajęcia obiektu i jakość podpisanych umów najmu, architektura budynku i sposób rozmieszczenia najemców, dostępność komunikacyjna. Bardzo ważna jest też dla nas reputacja właściciela.

Oceniając galerię handlową skupiamy się na sile nabywczej danego rynku w połączeniu z jego nasyceniem powierzchnią handlową. Dodatkowo, ze względu na rosnącą konkurencję, standardem dla nas stała się analiza danych dotyczących obrotów najemców i przepływu klientów w obiekcie. Na podstawie tej analizy oraz autorskich baz danych jesteśmy w stanie określić siłę rynkową danego centrum handlowego. Nie bez znaczenia są też plany budowy podobnych obiektów w pobliżu. Wtedy dodatkowo weryfikujemy umowy najmu. Zwracamy szczególną uwagę na stawki najmu i terminy  obowiązujących umów, badamy m.in. parametry WALE i WAULT w odniesieniu do terminów spłaty kredytu.

Czy banki chętnie udzielają obecnie kredytów na inwestycje w nieruchomości komercyjne? Czy ten trend utrzyma się w kolejnych miesiącach?

Polska już nie raz udowodniła swoją odporność na zawirowania na rynkach finansowych w ciągu ostatniego dziesięciolecia, a obecnie jest jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek w UE. Polski rynek nieruchomości komercyjnych korzysta z silnych fundamentów gospodarczych. Charakteryzuje się dobrą, stale rosnącą płynnością, przejrzystością i atrakcyjnymi rentownościami na tle Europy. Te aspekty przyczyniają się do stałego wzrostu zainteresowania Polską przez zagranicznych inwestorów. Najbliższe miesiące powinny w dalszym ciągu potwierdzać nasze obserwacje. Zamierzamy aktywnie wspierać ten wzrost, umacniając przy tym swoją pozycję rynkową.