Borja Sierra i Mark Ridley, Savills
Borja Sierra i Mark Ridley, Savills

Firma Savills poinformowała, że od 1 października 2014 roku Mark Ridley, obecnie dyrektor generalny na Wielką Brytanię, będzie dodatkowo nadzorował europejskie operacje firmy na stanowisku dyrektora generalnego Savills na Wielką Brytanię i Europę.

Ta zmiana jest wynikiem objęcia przez Borja Sierrę, obecnie CEO na Europę, nowego, strategicznego stanowiska w Savills Studley. Jako szef amerykańskich rynków kapitałowych z siedzibą w Nowym Jorku, Borja skoncentruje się na rozwoju biznesu wspólnie z istniejącymi zespołami Savills Studley. Borja Sierra dołączył do Savills w 1998 roku, Przez 10 lat prowadził biuro firmy w Hiszpanii, po czym w 2008 roku został przeniesiony do Nowego Jorku, gdzie stanął na czele zespołu inwestycji transgranicznych. W 2010 roku został dyrektorem generalnym Savills na Europę.

– Niedawne przejęcie Studley miało niezmiernie pozytywny wpływ na naszą działalność. Już widzimy korzyści płynące z tej współpracy dla Wielkiej Brytanii, Europy i Azji. Dlatego teraz rozważamy ściślejszą integrację Wielkiej Brytanii i europejskich oddziałów firmy, żeby móc dalej usprawniać usługi, które świadczymy dla naszych klientów – mówi Jeremy Helsby, dyrektor generalny Savills Plc.

– W związku z poprawą sytuacji na rynkach europejskich, istnieje potrzeba zawężenia współpracy pomiędzy Wielką Brytanią a Europą i rozwijania wielu z naszych kluczowych operacji, aby jak najlepiej skorzystać na ożywieniu. Mark Ridley w swojej nowej roli jako dyrektor generalny obu rynków, jest odpowiednią osobą zdolną do osiągnięcia tych celów, biorąc pod uwagę jego rozległe doświadczenie w prowadzeniu komercyjnego pionu firmy od 2008 roku, a także udanej integracji naszych dwóch spółek w Wielkiej Brytanii w styczniu 2013 roku. W Stanach Zjednoczonych, cieszy nas dalsza możliwość rozwoju zespołu rynków kapitałowych, w ślad za istniejącym, wiodącym na rynku zespołem reprezentacji najemców Saviills Studley. Zdobyte przez Borję doświadczenie i znajomość europejskich i amerykańskich zespołów i rynków, czynią z niego idealnego kandydata zdolnego do maksymalizacji szans na rozwój całej grupy – dodaje.

Savills to globalna spółka świadcząca usługi w branży obrotu nieruchomościami, notowana na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych. Posiada międzynarodową sieć ponad 600 biur i przedstawicielstw w obu Amerykach, Wielkiej Brytanii, Europie, Afryce, regionie Azji i Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Oferuje szeroki zakres usług doradczych, zarządczych i transakcyjnych klientom na całym świecie.