Kolekcja Coccodrillo
Kolekcja Coccodrillo

CDRL SA, właściciel marki Coccodrillo, opublikował prospekt emisyjny w związku z ofertą publiczną, w której zostanie zaoferowanych 1 mln akcji serii D. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój spółki, m.in. na rozbudowę sieci sklepów. Cena maksymalna w ofercie została wyznaczona na 17,40 zł za jedną akcję, co oznacza, że jej wartość może wynieść do 17,4 mln zł.

Zapisy dla inwestorów indywidualnych rozpoczną się w poniedziałek 29 września i będą trwały do 7 października. Budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych odbędzie się między 6 a 8 października 2014 r. Cena emisyjna zostanie podana 9 października. W okresie 9-15 października będą przyjmowane zapisy w transzy inwestorów instytucjonalnych.

– Liczymy, że akcje CDRL zadebiutują na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w październiku. Spotykamy się z pozytywnym odbiorem spółki i informacji o naszej ofercie publicznej. Dlatego liczymy, że zostanie ona zakończona z sukcesem – mówi prezes Marek Dworczak.

Spółka jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Zdobyła wiodącą pozycję na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, a także działa w krajach poza Unią Europejską. Sklepy Coccodrillo znajdują się na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii.

– Naszym celem jest umocnienie się na pozycji jednego z liderów rynku Europy Środkowej. Rozwijamy się coraz bardziej dynamicznie również poza Unią Europejską. Debiut na giełdzie to ważny moment dla naszej spółki a sukces oferty publicznej będzie mocnym wsparciem dla realizacji naszych planów – zaznaczył wiceprezes Tomasz Przybyła.

Sieć sklepów w ostatnim czasie regularnie rosła. Na koniec 2013 r. spółka miała 342 sklepów wobec 294 rok wcześniej oraz 234 w 2011 r. Spółka od 2010 r. oferuje swoje produkty również w sklepie internetowym, który systematycznie jest rozwijany.

W I połowie 2014 r. Grupa CDRL zanotowała 71,7 mln zł przychodów oraz 6,1 mln zł zysku netto, wobec 65,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł straty w analogicznym okresie 2013 r. W swojej historii spółka zawsze odnotowywała zysk na poziomie operacyjnym oraz wyniku finansowego netto.

W prospekcie spółka przedstawiła prognozę wyników na cały 2014 r. Zgodnie z nią skonsolidowany zysk netto wyniesie 10,868 mln zł i będzie wyższy o 258,2 proc. od osiągniętego w poprzednim roku. Wynik EBITDA ma wzrosnąć o 81,3 proc. do 18,448 mln zł a przychody o 7,2 proc. rok do roku do 159,386 mln zł.

– Strategia rozwoju zakłada dalszy sukcesywny wzrost przychodów ze sprzedaży. Z kolei dynamiczna poprawa rentowności to m.in. efekt przeprowadzonych optymalizacji procesów biznesowych w spółce. Nie miały na nią wpływu czynniki jednorazowe. Co więcej, uważamy że spółka ma potencjał do dalszej poprawy efektywności – dodaje wiceprezes Tomasz Przybyła.

Spółka oferuje wyłącznie akcje nowej emisji serii D. Pozyskane środki będą wykorzystane na rozwój, w tym na rozbudowę sieci sklepów. Planowana wartość inwestycji w latach 2014-2015 wynosi 25,1-27,1 mln zł z czego na część inwestycji związanych z rozbudową sieci sklepów w Polsce zostało przeznaczonych już 2,6 mln zł środków własnych. Pozostałe inwestycje o wartości 22,5-24,5 mln zł zostaną sfinansowane środkami pieniężnymi pozyskanymi z emisji Akcji Serii D oraz za pomocą środków własnych.

Głównymi akcjonariuszami spółki są Marek Dworczak oraz Tomasz Przybyła, którzy pełnią odpowiednio funkcje prezesa oraz wiceprezesa zarządu. Obaj są od 20 lat związani z branżą, a od 11 lat wspólnie rozwijają markę Coccodrillo. Każdy z nich bezpośrednio posiada akcje stanowiące 24,71 proc. kapitału Spółki a poprzez firmę Forsmart LTD kolejne 49,58 proc.

Spółka oferuje do miliona akcji nowej serii D, które będą stanowiły do 16,52 proc. podwyższonego kapitału spółki. Cena maksymalna została ustalona na 17,40 zł za akcję.

Grupa CDRL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ubranek dla dzieci i młodzieży marki Coccodrillo. Uzupełniającą ofertę spółki stanowi obuwie dziecięce (własnej produkcji oraz innych producentów) oraz zabawki i akcesoria (innych producentów).