Projekt Vis a Vis
Projekt Vis a Vis

Grupa Capital Park podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum 2014 miała okazję zaprezentować kilka swoich najważniejszych inwestycji. Obiekty Vis a Vis, Royal Wilanów i Fabryka Norblin zostały dobrze przyjęte przez branżę retail.

– Jako Grupa Capital Park uczestniczyliśmy w targach Shopping Center Forum już po raz kolejny, traktując je nie tylko jako okazję do podtrzymywania relacji z partnerami biznesowymi, ale przede wszystkim jako miejsce prezentacji naszych projektów handlowych. Inwestycje realizowane przez Grupę Capital Park odzwierciadlają wiodące na rynku trendy – dywersyfikację formatów, w tym przyjaznych i łatwo dostępnych centrów typu convenience, oraz ewolucję rynku w kierunku projektów wielofunkcyjnych. W tym pierwszym obszarze Grupa Capital Park realizuje innowacyjny na polskim rynku format strip malli, które reprezentują centra pod marką Vis a Vis – istniejący projekt w Radomiu oraz będąca w trakcie realizacji inwestycja w Łodzi – mówi w rozmowie z portalem Retailnet Wojciech Nowakowski, Investment Manager w Grupie Capital Park.

– W najbliższym czasie mamy nadzieję poszerzyć portfolio naszej Grupy o dodatkowe obiekty tego typu. Jeśli chodzi o obiekty wielofunkcyjne, to kluczowe są dla nas dwie warszawskie inwestycje: budynek Royal Wilanów, oraz unikalny na polskim rynku wielofunkcyjny projekt realizowany w miejscu dawnej Fabryki Norblina, który niedawno otrzymał pozwolenie na budowę – dodaje Wojciech Nowakowski.

Grupa Capital Park jest inwestorem i deweloperem działającym na rynku nieruchomości w Polsce od ponad dziesięciu lat, specjalizującym się w wyszukiwaniu i wykorzystywaniu okazji rynkowych (ang. opportunistic investor). Głównym przedmiotem działalności Grupy jest nabywanie nieruchomości ze znacznym potencjałem budowy wartości, np. poprzez zmianę warunków zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie pozwolenia na budowę, budowę nowych lub przebudowę istniejących obiektów, lub poprawę zarządzania istniejącymi budynkami. Grupa aktywnie poszukuje możliwości zakupu nowych projektów nieruchomościowych oraz nowych źródeł dochodów i wzrostu wartości w obszarach rynku charakteryzujących się dużym potencjałem rozwoju. Od rozpoczęcia działalności w 2003 roku Grupa przeprowadziła ok. 100 transakcji inwestycyjnych i zarządza portfelem nieruchomości obejmującym 76 projektów o łącznej powierzchni wynajmu brutto ok. 250 tys. mkw., zlokalizowanych w 39 miastach. Spośród tych projektów 39 nieruchomości handlowych typu high-street znajduje się w strukturze nowo utworzonego, innowacyjnego na polskim rynku Real Estate Income Assets FIZ AN, którym Grupa aktywnie zarządza i w którym posiada 15-proc. udział.