Delikatesy Alma

29 września Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Alma Market SA podjęło uchwałę o powołaniu na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Anny Dubiel.

Zarząd spółki Alma Market SA zgłosił kandydaturę Anny Dubiel 25 września 2014 roku.

Anna Dubiel jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania uzyskała tytuł magistra. Posiada dyplom ukończenia studiów podyplomowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Handel i zarządzanie sprzedażą.

Od 2008 roku Anna Dubiel pracuje w Vistula Group SA, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora sprzedaży W.Kruk. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała w spółkach z branży modowej, takich jak Monnari Trade SA, Paradise Group sp. z o.o. czy Burberry London.

Przypomnijmy, w czerwcu 2014 roku z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej spółki Alma zrezygnował Andrzej Wyrobiec.

Przychody ze sprzedaży spółki Alma osiągnięte w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. wyniosły 828,677 mln zł. Dla porównania przychody ze sprzedaży w tym samym okresie roku ubiegłego były równe 770,973 mln zł. Firma zanotowała w pierwszym półroczu stratę w wysokości 4,464 mln zł. W tym samym okresie roku ubiegłego firma zanotowała zysk wynoszący 4,056 mln zł.

Aktualnie sieć Delikatesy Alma składa się z ok. 50 lokali zlokalizowanych na terenie całego kraju. W samej stolicy spółka planuje rozbudować sieć sprzedaży do 15 obiektów.