Wizualizacja Sukcesji
Wizualizacja Sukcesji

Powstające Centrum Handlowo-Rozrywkowe Sukcesja to jedna z najważniejszych inwestycji w województwie łódzkim. Miastotwórcza rola projektu została dostrzeżona przez Urząd Marszałkowski i wpisana na listę przedsięwzięć kluczowych dla regionu.

Inwestorzy Sukcesji widzą w Łodzi ogromny potencjał: – Łódź spełnia wszystkie kryteria, które składają się na potencjał inwestycyjny miasta. Najważniejsze z nich to: strategiczna lokalizacja w Polsce, duża ilość realizowanych inwestycji infrastrukturalnych oraz atrakcyjne zaplecze kulturalno-rozrywkowe. Atuty miasta to zarazem przesłanki powodzenia naszego projektu – mówi portalowi Retailnet.pl Krzysztof Apostolidis, prezes Fabryki Biznesu. Walorem Łodzi jest położenie geograficzne – w centrum Polski i Europy. Lokalizacja w pobliżu krzyżujących się ważnych szlaków komunikacyjnych północ-południe i wschód-zachód (autostrady A1 i A2 oraz drogi ekspresowe S8 i S14) stwarza dobre możliwości transportowe. Oprócz węzła autostradowego kształtują się węzły lotniczy i kolejowy. Dzięki modernizacji połączenia z Warszawą, dystans do stolicy będzie można pokonać pociągiem w niespełna godzinę.

Rewolucja rozwojowa miasta

Od 4 lat znacząco rośnie budżet inwestycyjny Łodzi. W 2014 roku zaplanowane wydatki inwestycyjne wynoszą aż 1,2 mld zł i plasują Łódź na drugim miejscu w Polsce, zaraz po Warszawie. Miejskie inwestycje mają na celu ogólną poprawę jakości życia mieszkańców. Najważniejsze z nich to budowa trasy W-Z, wielkie centrum naukowo-kulturalne w zabytkowych EC1 i EC2, Łódzka Kolej Aglomeracyjna, czy program Mia100 kamienic.

W łódzkim obszarze metropolitarnym mieszka aż 1,1 mln mieszkańców, co plasuje Łódź na 3 miejscu wśród najgęściej zaludnionych metropolii w Polsce. Tak intensywny rozwój w połączeniu z naturalnymi uwarunkowaniami tworzą w mieście dobry klimat do inwestowania. – Łódzcy przedsiębiorcy nie powinni narzekać – mówi Krzysztof Apostolidis – Klimat biznesowy w Łodzi jest bardzo sprzyjający. Funkcjonują programy wspierające inwestorów. Intensywność pomocy publicznej dla małych przedsiębiorstw sięga nawet 70 proc., biznesmeni mogą liczyć na zwolnienie z podatku od nieruchomości, zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy czy dofinansowanie szkoleń dla pracowników. Dodatkowo wielość ośrodków akademickich w Łodzi oznacza dostęp do wykwalifikowanej kadry. Ceny nieruchomości i ogólne koszty prowadzenia biznesu są relatywnie niskie w porównaniu z innymi miastami. Warto wykorzystać to teraz – za kilka lat te różnice ulegną zmianie.

Analiza potencjału inwestycji

Obszarem wciąż otwartym na nowe inwestycje jest w Łodzi rynek handlowy. Z badań wynika, że aglomeracja łódzka, ze wskaźnikiem 510 mkw. GLA na 1 tys. mieszkańców, plasuje się w gronie regionów o najmniejszym nasyceniu powierzchnią handlową w Polsce. Wymienione dane są obiecujące dla najemców Sukcesji. Powstający w pobliżu ścisłego centrum obiekt przyciągnie konsumentów. Cała strefa dojazdu (do 30 minut) do centrum liczy ponad milion mieszkańców. Większość zurbanizowanego obszaru miasta znajduje się w 20-minutowej odległości jazdy samochodem i wynosi 466 tys. osób. Mieszkańcy najbliższej czasowej strefy dojazdu (do 10 minut) stanowią ok. 29 proc. populacji ogólnej strefy dojazdu. Dodatkowo położenie w sąsiedztwie ulicy Piotrkowskiej pozwala liczyć na klientów spoza obszaru dojazdu inwestycji.

Inne badania dotyczą teoretycznej strefy zasięgu obiektu. Prognozowany roczny footfall dla Sukcesji wynosi 7 466,4 tys. Siła przyciągania konsumentów przez CH Sukcesja została oszacowana przy pomocy modelowania grawitacyjnego Huffa. W analizie uwzględniono czynnik konkurencji w jej profilu ilościowym (powierzchnia sprzedaży, liczba sklepów, lokalizacja) i jakościowym (profil centrum, czyli m.in.: pozycjonowanie, specyfika oferty – np. pod kątem rozrywki czy gastronomii oraz mix najemców).

Działania zwiększające teoretyczny zasięg

Bogata oferta sklepów, funkcjonalny food court w odrębnej strefie pasażu oraz komfortowa strefa rozrywkowo-rekreacyjna z najnowocześniejszym w Polsce kinem sieci Helios spowodują, iż Sukcesja stanie się ulubionym miejscem spędzania czasu przez łodzian. To, co dodatkowo ma wyróżnić Sukcesję wśród łódzkich centrów handlowych, to kreatywność. Inwestorzy myślą o młodych polskich projektantach. Jak przystało na nowego członka łódzkiej rodziny Fashion, Sukcesja przygotowuje specjalne powierzchnie dla młodych artystów i projektantów, gdzie każdy z nich będzie mógł prezentować swoje kolekcje. Co ważne, będzie to stała oferta centrum, a nie jednorazowa akcja eventowa.

Wpływ na odwiedzalność centrum będzie miała oczywiście także aktywność marketingowa. Najefektywniejsze działania wiążą się z organizacją atrakcyjnych wydarzeń i eventów, a także akcji prosprzedażowych. Ale na pozytywny wizerunek składają się także i inne elementy, na przykład związane z ergonomią (widoczne wskazówki dojazdu do centrum, dobre oznakowanie wewnątrz obiektu i na parkingu). – Stawiamy na nowoczesne rozwiązania, np. bezkolizyjna rampa wjazdowa na parking czy szerokopasmowy dostęp do Internetu dla wszystkich odwiedzających centrum. Nasz obiekt ma być intuicyjny i wygodny, także dla rodzin z dziećmi. Będziemy się plasować na poziomie mainstream lub mainstream plus, uwzględniając profil ekonomiczny łodzian. Oprócz popularnych „sieciówek” stawiamy na lokalnych producentów – dodał Krzysztof Apostolidis.

Komercjalizacją centrum zajmują się agencje CBRE oraz Colliers International. Obecnie wynajęto około 60 proc. dostępnej powierzchni handlowej. Otwarcie Sukcesji planowane jest w 2015 roku.