Centrum handlowe, Shutterstock
Centrum handlowe, Shutterstock

– Właściciele centrów handlowych, którzy przystąpią do systemu ekozarządzania i audytu EMAS mogą liczyć na zwolnienia z podatku akcyzowego na węgiel i na gaz. Dla obiektów ogrzewanych na gaz redukcja opłat może wynieść 3–4 proc. powiedział Maciej Krzyczkowski, główny specjalista ds. ekozarządzania w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, podczas jesiennej edycji SCF 2014.

– Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odpowiada za certyfikat w ramach systemu ekozarządzania i audytu EMAS, który jest traktowany jako najwyższy stopień ewolucji w zarządzaniu środowiskowym. Przyznanie certyfikatu daje nam świadomość, że mamy do czynienia z firmą prośrodowiskową pod każdym względem. Dodatkowo administracja, wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, oferuje ze swojej strony zachęty systemowe. Dotychczas dla podmiotów zarejestrowanych w EMAS zostało wprowadzone zwolnienie z podatku akcyzowego na węgiel i na gaz. W szczególności firmy z branży centrów handlowych mogą być zainteresowane zwolnieniami z opłat za gaz, bo swoje lokalizacje będą ogrzewały najczęściej w ten sposób. Według szacunków redukcja opłat za gaz może wynieść 3–4 proc. – mówi Maciej Krzyczkowski.

– W Polsce, jeśli chodzi o branżę handlową, bardzo ciekawą rejestracją w systemie EMAS jest centrum logistyczne firmy odzieżowej H&M. Motywacja firmy polegała na ruchu oddolnym pracowników, którzy mieli dużo pomysłów prośrodowiskowych i przekazali je bezpośrednio do kierownictwa. Następnie zostało to przedstawione i zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu EMAS – dodał Maciej Krzyczkowski.

Podczas jesiennej edycji Shopping Center Forum poruszono temat związany z ekologiczną odpowiedzialnością firm za produkowanie odpadów powstających w wyniku procesów rebrandingu, remodelingu, refreshingu i remontów galerii oraz sieci handlowych. Partner merytoryczny panelu ONZ – United Nations Global Compact – przedstawił program Brandbility, który minimalizuje te skutki i niesie wiele korzyści dla firm z branży nieruchomości handlowych. Natomiast przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zapoznał uczestników z systemem ekozarządzania i audytu EMAS, który może ograniczyć koszty ogrzewania centrów handlowych.