Vistula
Vistula

Zarząd spółki Vistula Group SA poinformował, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2014 roku przez Grupę Kapitałową spółki wyniosły około 30,8 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku o około 6,6 proc.

W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku wyniosła około 302,4 mln zł i była wyższa o około 9,3 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler) – wyniosły około 16,6 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku o około 5,8 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 161,9 mln zł i była wyższa o około 8,6 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) – wyniosły około 11,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku o około 7 proc. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku w tym segmencie wyniosła około 112,7 mln zł i była wyższa o około 6,7 proc. od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Vistula Group dla wszystkich swoich marek Vistula, Wólczanka, Deni Cler W. Kruk posiada sieć sklepów liczącą ponad 270 lokalizacji.