Salon Wojas
Salon Wojas

Wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży osiągniętych przez Grupę Kapitałową Wojas SA we wrześniu 2014 roku wyniosła ponad 18 mln zł i była niższa o 15,9 proc. od osiągniętych we wrześniu 2013 roku.

W okresie styczeń – wrzesień 2014 wielkość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wyniosła prawie 147,9 mln zł i była wyższa o 16,4 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej we wrześniu 2014 roku wyniosły 15,7 mln zł i były niższe o 13,2 proc. od przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku. Narastająco w okresie styczeń – wrzesień 2014 skonsolidowane przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły 122,6 mln zł i były wyższe o 24,1 proc. od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Strategia Grupy Wojas SA zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Wzrost liczby placówek własnych oraz poprawa efektywności w dotychczasowych jest głównym elementem tej strategii.

Na dzień 30 czerwca 2014 spółka Wojas posiadała 153 salony w Polsce, 8 na Słowacji oraz 2 sklepy w Czechach. Łącznie w tym czasie działały 163 placówki firmy. Ostatnio spółka otworzyła salon o powierzchni 115 metrów kwadratowych w Galerii Warmińskiej w Olsztynie, który znajduje się na poziomie 0.