Top Secret
Top Secret, Redan

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan we wrześniu 2014 r. wyniosła 41,4 mln zł i była 1 proc. niższa w porównaniu do osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedzającego.

W ujęciu narastającym za 9 miesięcy 2014 r. sprzedaż Grupy Redan wyniosła 349 mln zł i wzrosła o 6,5 proc. rok do roku. Powierzchnia całej sieci GK Redan na koniec września wyniosła 103,9 tys. mkw., co oznacza wzrost o 3,7 proc. w odniesieniu do września 2013.

– We wrześniu dominowała ciepła i słoneczna pogoda, w efekcie czego nie wystąpił wyraźny impuls zakupowy związany z sezonową wymianą odzieży. Mimo tego oceniamy zrealizowaną w tym miesiącu sprzedaż z umiarkowanym optymizmem – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes zarządu Redan.

– Wzrost poziomu sprzedaży segmentu dyskontowego jest wciąż większy niż tempo przyrostu powierzchni handlowej. To potwierdza, że oferta sieci TextilMarket jest coraz bardziej ceniona przez klientów. Także w części modowej poprawiliśmy sprzedaż zrealizowaną na rynku krajowym. Uzyskaliśmy tutaj wyraźne wzrosty obrotów w przeliczeniu na powierzchnię handlową. Jesteśmy przekonani, że kolekcja się podoba. Na pogorszenie obrazu całego segmentu modowego negatywny wpływ mają jednak w ciąż różnice kursowe związane ze sprzedażą na Ukrainie i w Rosji – dodał Bogusz Kruszyński.

Segment dyskontowy

W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów we wrześniu 2014 r. wyniósł 23,3 mln zł, co oznacza poziom o ponad 6 proc. wyższy niż we wrześniu roku poprzedzającego. Sprzedaż po 9 miesiącach br. osiągnęła poziom 190,1 mln zł i wzrosła o prawie 14 proc. w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego.

Sieć Textilmarket na koniec września składała się z 300 sklepów własnych o łącznej powierzchni 64,4 tys. mkw., i była na poziomie ponad 5 proc. wyższym niż na koniec września 2013.

Segment modowy

Wartość sprzedaży towarów na rynku modowym Grupy Redan we wrześniu 2014r. wyniosła 18,1 mln zł i była niższa o ok. 9 proc. od osiągniętej we wrześniu 2013 r. Sprzedaż po 9 miesiącach br. wyniosła 158,8 mln zł, co oznacza poziom niższy o 1 proc. od wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedzającego.

Punkty handlowe działające w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec września 2014 r. miały łączną powierzchnię 39,6 tys. mkw., tj. były na poziomie niecałe 1 proc. wyższym niż we wrześniu 2013.

Sprzedaż towarów Grupy Redan poprzez sklepy internetowe we wrześniu 2014 r. osiągnęła poziom 2,4 mln zł, i spadła o prawie 8 proc. w porównaniu do września 2013. W ujęciu narastającym za 9 miesięcy 2014 r. sprzedaż w kanale e-commerce wyniosła 21,8 mln zł i wzrosła o 8,5 proc. rok do roku.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TextilMarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.