Kolekcja Coccodrillo
Kolekcja Coccodrillo

Spółka CDRL SA, właściciel marki Coccodrillo, spłaciła dziś obligacje serii A o łącznej wartości nominalnej 9,583 mln zł. Dzięki środkom pozyskanym w 2011 roku spółka m.in. znacznie rozbudowała sieć sprzedaży. CDRL planuje jeszcze w październiku zadebiutować na rynku głównym warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych, w ofercie publicznej CDRL kończą się dzisiaj.

W 2011 r. spółka wyemitowała obligacje serii A, które do września tego roku były notowane na rynku Catalyst. Ich łączna wartość nominalna wyniosła 9,583 mln zł. Spółka wykupiła je dziś wykorzystując środki własne.

– Dzięki emisji obligacji pozyskaliśmy środki, które pozwoliły nam m.in. znacząco zdynamizować rozwój spółki. Staliśmy się też spółką notowaną na Catalyst, co było cennym doświadczeniem w kontekście planowanego przez nas wejścia na rynek Główny GPW – mówi Marek Dworczak, prezes CDRL SA.

– CDRL generuje pozytywne wyniki finansowe i gotówkę. Dlatego byliśmy gotowi spłacić obligacje ze środków własnych jeszcze przed terminem. Wiązałoby się to jednak z dodatkowymi kosztami w postaci premii dla obligatariuszy – dodał wiceprezes Tomasz Przybyła.

W okresie kilku ostatnich lat sieć sklepów w ostatnim czasie regularnie rosła. Na koniec 2013 r. spółka miała 342 sklepów wobec 294 rok wcześniej oraz 234 w 2011 r. CDRL od 2010 r. oferuje swoje produkty również w sklepie internetowym, który systematycznie jest rozwijany.

W I połowie 2014 r. Grupa CDRL zanotowała 71,7 mln zł przychodów oraz 6,1 mln zł zysku netto, wobec 65,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł straty w analogicznym okresie 2013 r. W swojej historii spółka zawsze odnotowywała zysk na poziomie operacyjnym oraz wynik finansowego netto.

W prospekcie spółka przedstawiła prognozę wyników na cały 2014 r. Zgodnie z nią skonsolidowany zysk netto wyniesie 10,868 mln zł i będzie wyższy o 258,2 proc. od osiągniętego w poprzednim roku. Wynik EBITDA ma wzrosnąć o 81,3 proc.  do 18,448 mln zł a przychody o 7,2 proc. rok do roku do 159,386 mln zł.

Grupa CDRL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ubranek dla dzieci i młodzieży marki Coccodrillo. Uzupełniającą ofertę Spółki stanowi obuwie dziecięce (własnej produkcji oraz innych producentów) oraz zabawki i akcesoria (innych producentów). Spółka ma wiodącą pozycję na rynku polskim a także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Sklepy Coccodrillo znajdują się na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii. Głównymi celami spółki na najbliższe lata są umocnienie swojej pozycji na rynku poprzez rozwój sieci sprzedaży, w tym rozwój sprzedaży przez Internet oraz wzbogacenie i rozbudowa asortymentu obuwia dziecięcego.