Galeria Wilanów
Galeria Wilanów

Globe Trade Centre SA planuje wyemitować nowy pakiet akcji. Spółka pozyskany kapitał w ciągu osiemnastu miesięcy od zakończenia oferty przeznaczy na realizację swojej nowej strategii nabywania nieruchomości generujących przychód z najmu w głównych miastach Polski oraz w stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej m.in. obiektów handlowych – informuje w komunikacie GTC SA.

Jeżeli w tym czasie GTC podejmie zobowiązania lub zainwestuje mniej niż 90 proc. wpływów z oferty na wskazane inwestycje, spółka zainicjuje program odkupu akcji własnych za pozostałą kwotę.

Inwestycje finansowane z wpływów z oferty będą dobierane i szczegółowo oceniane w oparciu o warunki rynkowe, a także możliwość osiągnięcia planowanego potencjalnego zwrotu z inwestycji. Spółka może inwestować samodzielnie lub łącznie z innymi podmiotami, co umożliwi większą dywersyfikację i zasięg portfela nieruchomości.

Globe Trade Centre SA powstała w 1994 roku w Warszawie. Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w 3 kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowych. Obecnie spółka przygotuje się do budowy dwóch centrów handlowych w Warszawie, Galerii Wilanów i Galerii Północnej. Prace budowlane rozpoczną się natychmiast po uzyskaniu pozwoleń na budowę. Potrwa ona, zarówno w przypadku Galerii Wilanów jak i Galerii Północnej, od 20 do 24 miesięcy.

Galeria Wilanów zaoferuje najemcom ponad 61 tys. mkw. w około 250 sklepach i punktach usługowych, a Galeria Północna około 64 tys. mkw.