Robert Szczepanek, radca prawny, Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm

Kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm specjalizująca się w prawie nieruchomości oraz kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych została partnerem merytorycznym Shopping Center Forum 2015 Winter Edition, która odbędzie się 3 marca 2015 roku w Warszawie.

– Patronat merytoryczny naszej kancelarii nad wrześniowymi targami Shopping Center Forum 2014 był na tyle dużym sukcesem, że zaproponowano nam objęcie patronatem również i zimowej edycji. Oczywiście zgodziliśmy się bez wahania. Nasz panel podczas jesiennej edycji wzbudził spore emocje. Mówiło się o nim w kuluarach zaraz po jego zakończeniu i później – podczas after party. Wybuchowy był zarówno skład panelu – grono doświadczonych deweloperów centrów handlowych w Polsce – jak również jego tematyka, poświęcona problemom branży, wynikającym z sytuacji tzw. „rynku najemcy”. Wydaje się, że cierpliwość inwestorów centrów handlowych zbliża się do granicy pewnej tolerancji, zaś dalsza eskalacja żądań najemców w obszarze warunków najmu może spowodować zatrzymanie ekspansji centrów handlowych w Polsce. Niedługo nie będzie ich po prostu jak budować, gdyż żaden bank nie przyzna kredytu na projekty komercjalizowane na takich warunkach. Chcemy kontynuować dyskusję nad koncepcją rozwoju rynku centrów handlowych w Polsce. Będziemy dążyć do odpowiedzi na pytanie, jak powinno rozkładać się ryzyko inwestycyjne w obszarze centrum handlowego? Czy deweloper ma być odpowiedzialny za to, że do lokalu najemcy nie przychodzą klienci? Czy inwestycja w lokal w galerii handlowej oznacza dla najemcy, że już nie trzeba w życiu pracować? Kancelaria oraz jej klienci doskonale rozumieją te wątpliwości – mówi w rozmowie z portalem Retailnet Robert Szczepanek, radca prawny i założyciel Kancelarii Causa Finita.

– Nasz panel podczas zimowej edycji SCF chcielibyśmy poświęcić problemom związanym z rozwiązywaniem sporów między najemcami i wynajmującymi lokale w centrach handlowych. Wydaje się, że wielu takich sporów można uniknąć – wystarczy wzajemne zrozumienie interesów drugiej strony. Jeżeli zaś spór okaże się nieunikniony – jego rozstrzygnięciem powinien zająć się kompetentny, profesjonalny i sprawny sąd arbitrażowy. Nie ulega bowiem wątpliwości, że sądownictwo powszechne jest w Polsce niewydajne, zaś sprawy sądowe dotyczące umów najmu ciągną się zbyt długo. Niepotrzebnie słucha się w takich sprawach świadków i strony. Wszystkie istotne fakty i tak są udokumentowane, zaś praktyka pokazuje, że w takich sprawach jednej ze stron się najczęściej nigdzie nie spieszy. Powszechne jest formułowanie przez taką stronę licznych wniosków dowodowych po to tylko, by przewlec postępowanie sądowe. Sąd Arbitrażowy pozwala kreować własne procedury postępowania i zapobiegać tego typu praktykom – podkreśla Robert Szczepanek.

Kancelaria Causa Finita Commercial Real Estate Law Firm specjalizuje się w prawie nieruchomości oraz kompleksowej obsłudze procesów inwestycyjnych obejmujących przede wszystkim nieruchomości komercyjne, takie jak centra handlowe oraz hotele. Kancelaria podzielona jest na 3 departamenty: korporacyjny, komercjalizacji oraz rynku hotelarskiego. Departament komercjalizacji zajmuje się obsługą prawną procesu najmu powierzchni w centrach handlowych. Departament hotelowy przeznaczony jest do obsługi prawnej deweloperów nieruchomości hotelowych, w szczególności tych, które mają funkcjonować w ramach międzynarodowych sieci hotelarskich. Departament korporacyjny zajmuje się kompleksowo procesem inwestycyjnym: od etapu pozyskania gruntu pod budowę, przez przygotowanie formalnoprawne inwestycji, obsługę prawną procesu budowlanego, po procedury związane z finalizacją inwestycji i oddaniem jej do użytkowania. Departament ten odpowiada również za bieżącą obsługę prawną deweloperów nieruchomości komercyjnych.