Raport Akamai dostęp do internetu

Akamai, dostawca usług z zakresu optymalizacji i zabezpieczenia działalności firm w internecie, opublikował raport „State of the Internet” za drugi kwartał 2014 roku.

Podsumowano w nim stopień rozpowszechnienia dostępu do internetu w poszczególnych rejonach świata, średnią prędkość łączy, a także dostęp do internetu mobilnego. Opisano też największe problemy związane z bezpieczeństwem w sieci.

Średnia prędkość łącza internetowego na świecie wzrosła w drugim kwartale 2014 roku o 21% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Po raz pierwszy przekroczyła granicę prędkości łącza szerokopasmowego, osiągnęła bowiem 4,6 Mb/s.

Prędkość łączności internetowej

W ośmiu spośród dziesięciu krajów, w których internet działa najszybciej, odnotowano aż dwucyfrowy poziom wzrostu prędkości łączy. Na pierwszym miejscu nadal plasuje się Korea Południowa, gdzie internet działa ze średnią prędkością 24,6 Mb/s. W tym kraju prędkość wzrosła jedynie o 4%.

Imponujący wzrost zanotowano za to w Hong Kongu, bo aż o 18%. W tym kraju użytkownicy internetu łączą się ze średnią szybkością 15,7 Mb/s, wyprzedzając tym samym Japonię. Tam średnia prędkość wynosi 14,9 Mb/s, co zrównuje ten kraj ze Szwajcarią.

Japonia liderem w komunikacji online

Globalny dostęp do szerokopasmowego łącza szybszego niż 10 Mb/s wzrósł w drugim kwartale 2014 roku o 12%, osiągając wartość 23%. Największe wzrosty w porównaniu do pierwszego kwartału zanotowano w Izraelu, gdzie rozpowszechnienie łącza wzrosło o 67%. Japonia to jedyny kraj, który zanotował spadek (o 0,3%), jednak nadal pozostaje na trzecim miejscu w rankingu. 54% łączy w tym kraju przekracza prędkość 10 Mb/s.

Na prowadzenie wyszła Korea Południowa i Szwajcaria, tam stopień rozpowszechnienia takiej szybkości łącza wynosi odpowiednio 78% i 56%. Rok do roku, globalny dostęp do łącza 10 Mb/s wzrósł o 65%, podobnie jak w pierwszym kwartale 2014 roku. W stosunku rocznym najbardziej imponujące wzrosty zanotowały Rumunia (200%) i Izrael (156%).

Wszędzie rośnie dostępność

Dostęp do łącza szerokopasmowego o szybkości większej niż 4 Mb/s wzrósł o 5,6% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku. Zarówno Korea Południowa, jak i Bułgaria osiągnęły w drugim kwartale 2014 roku poziom 95% rozpowszechnienia takiego łącza. W kolejnych pięciu krajach osiągnięto poziom 90% lub więcej.

Spośród 94 krajów, które spełniły odpowiednie dla raportu wymogi, jedynie dwa nie zanotowały wzrost w stosunku do pierwszego kwartału. Poziom wzrostu wahał się między 0,3% w Japonii (86%) do 1.263% w Algierii (3%). W stosunku rocznym, poziom rozpowszechnienia dostępu do łącza wzrósł o 18%, spadki zanotowały jedynie Wyspy Bahama (71% rozpowszechnienia, spadek o 0,1%) i Maroko (9,9% dostępu i spadek o 16%).

Spada liczba ataków hakerskich

Akamai monitoruje również próby cyberataków i na tej podstawie identyfikuje kraje, w których tego typu próby zdarzają się najczęściej. Podaje również, które kraje są na nie najbardziej narażone. Trzeba jednak pamiętać, że adres IP przynależny do danego terytorium niekoniecznie wskazuje na narodowość atakującego.

W drugim kwartale 2014 roku zaobserwowano ataki dokonane w 161 krajach i regionach. To o 33 mniej niż w pierwszym kwartale 2014 roku. Według badań Akamai, najwięcej ataków dokonano z Chin (43%). Na drugim miejscu uplasowała się Indonezja (15%). W tym kraju liczba ataków prawie się podwoiła w stosunku do pierwszego kwartału.

Plaga ataków DDoS

Trzecie miejsce w niechlubnym rankingu zajmują Stany Zjednoczone, gdzie liczba ataków wzrosła o dwa punkty procentowe w stosunku do pierwszego kwartału. Z tego kraju wyszło 13% wszystkich prób hakerskich. Skład pierwszej dziesiątki krajów i regionów nie zmienił się w stosunku do pierwszego kwartału. Kraje te są odpowiedzialne za 84% wszystkich ataków (75% w pierwszym kwartale). Ponadto, 70% ataków pochodziło z rejonu Azji i Pacyfiku, podczas gdy najmniej, bo tylko 0,3%, z terenu Afryki.

akamai cyber
Podział ataków DDoS ze względu na region i sektor

Akamai analizuje również zagrożenie atakami DDos prowadzonymi jednocześnie z tysięcy komputerów. Jak wynika z raportu, w drugim kwartale 2014 roku klienci Akamai zanotowali 270 ataków tego typu. Liczba ta spadła w porównaniu z pierwszym kwartałem, kiedy odbyły się 283 takie ataki. To kolejny kwartał, kiedy zanotowano spadek ich liczby, w stosunku rocznym zmniejszyła się ona o 15%.

Walka z cybeprzestępczością

Mimo że globalnie liczba ataków spada, obydwa kontynenty amerykańskie zanotowały 11% wzrostu liczby ataków. Na terenie oby Ameryk odbyło się 57% wszystkich zgłoszonych ataków. Z kolei w rejonie Azji i Pacyfiku liczba spadła o 23% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku. Europa, Bliski Wschód i Afryka pozostają na trzecim miejscu, tam liczba ataków spadła o 14%.

Akamai raport
Ranking państw z których wychodzi najwięcej ataków hakerskich

Po raz pierwszy odkąd Akamai śledzi ponawiające się ataki na konkretnych użytkowników, zanotowano spadek liczby ataków wielokrotnych. Ich odsetek spadł z 26% do 18%. Jedynie dwóch klientów Akamai zgłosiło więcej niż pięć ataków DDoS, a tylko jeden narażony był na siedem ataków.

Akamai security
Częstotliwość ataków DDoS

Internet mobilny

W drugim kwartale 2014 roku do raportu zakwalifikowanych zostało 56 krajów i regionów, w których badano dostęp do internetu mobilnego. W Korei Południowej średnia prędkość łącza mobilnego wzrosła z 14,7 Mb/s do 15,2 Mb/s. Tym samym kraj ten utrzymał się na prowadzeniu w tej kategorii. Z kolei w Wietnamie internet mobilny działa najwolniej, ze średnią prędkością 0,9 Mb/s. Pod względem wartości najszybszego możliwego transferu wygrywa Australia (108 Mb/s), najgorzej zaś wypada znowu Wietnam (4,7 Mb/s).

W raporcie podsumowano również stopień rozpowszechnienia „szerokopasmowych” połączeń mobilnych, czyli tych o prędkości przekraczającej 4 Mb/s. W drugim kwartale największy odsetek takich połączeń zanotowano w Danii (92%). Z kolei w Brazylii, Chorwacji, Paragwaju, Wietnamie i Boliwii, odsetek ten wyniósł poniżej 1%.

Akamai obsługuje gigantów

Akamai to jedna z większych firm na świecie zajmująca się przechowywaniem danych i przyśpieszeniem pracy w internecie. Obsługuje ok. 20% całego ruchu internetowego. Umożliwia  rozwój oraz zwiększenie dostępności treści i usług oferowanych zarówno przez firmy jak i poszczególnych użytkowników. Najbardziej znanymi są World Wide Web oraz Content Delivery Network.

Akamai posiada 147 000 serwerów w 92 krajach na świecie. Do klientów firmy należą tacy giganci jak Yahoo, eBay, Apple, Microsoft, Facebook. Airbus, Audi, BMW, eBay, Philips, Red Bull, czy Logitech. Główna siedziba firmy Akamai znajduje się w Cambridge (Massachusetts) w USA, natomiast jej filia w Landkreis München w Niemczech. W listopadzie 2011 firma Akamai otworzyła swój oddział w Krakowie.