Starbucks
Starbucks

Firma AmRest Holdings poinformowała, że wstępne wyniki sprzedaży Grupy wyniosły w trzecim kwartale 2014 roku 765,2 mln zł, co stanowi 9,9 proc. wzrost w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż Grupy w walutach lokalnych tym samym wzrosła o 13,9 proc.

Jak informuje spółka sprzedaż wygenerowana na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej wyniosła w trzecim kwartale 2014 roku 448,2 mln zł, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu do trzeciego kwartału 2013 roku. Sprzedaż wygenerowana w walutach lokalnych w tym okresie wzrosła o 10,5 proc.

Przychody na rynku rosyjskim wyniosły 108,5 mln zł i wzrosły o 10,3 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 roku. W walucie lokalnej wzrost osiągnął 24 proc..
Sprzedaż na rynku hiszpańskim w trzecim kwartale 2014 roku osiągnęła poziom 159,6 mln zł, będąc o 8,3 proc. wyższa, niż przed rokiem. W walucie lokalnej sprzedaż wzrosła o ponad 10 proc..

Jak poinformowała firma sprzedaż na nowych rynkach wyniosła w trzecim kwartale 2014 roku 49 mln zł i była wyższa o 37,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Sprzedaż wygenerowana w walutach lokalnych w tym okresie wzrosła o 40,7 proc.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks oparty na franczyzie i współpracy typu joint venture. AmRest jest także właścicielem marki La Tagliatella, która rozwija jest zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. W portfolio AmRest znajdują się dwie chińskie marki: Blue Frog i KABB. Na koniec pierwszego półrocza AmRest posiadał: 392 restauracje KFC, 170 La Tagliatella, 70 Pizza Hut, 64 Starbucks, 36 Burger King, 14 Blue Frog oraz 3 KABB.