KFC
KFC

– Obecnie AmRest prowadzi 772 restauracje. W dywizji CEE działa 458 restauracji marek KFC, Pizza Hut, Starbucks i Burger King (312 w Polsce, 92 w Republice Czeskiej, 39 na Węgrzech o po 5 w Serbii, Bułgarii i Chorwacji). Polska, Republika Czeska i Węgry należą do kluczowych rynków rozwoju spółki. W opinii zarządu potencjał tych oraz pozostałych krajów Europy Środkowo- Wschodniej umożliwia co najmniej podwojenie liczby restauracji prowadzonych przez AmRest – mówi w rozmowie z portalem Retailnet.pl Wojciech Mroczyński, dyrektor do spraw strategii AmRest Holdings SE.

– AmRest kontynuuje rozwój i na 2014 rok zaplanował otwarcie łącznie około 90 nowych restauracji, w tym około 40 restauracji w Europie Środkowo – Wschodniej (30 w Polsce). Zdecydowaną większość nowych otwarć w tej dywizji stanowić będą restauracje KFC. Tylko w Polsce liczba restauracji KFC w 2014 roku wzrośnie o około 20 nowych placówek.

– Będziemy skupiali się na restauracjach zarówno wolnostojących, jak i mieszczących się w centrach handlowych. Planujemy zwiększać naszą obecność w dużych i średnich miastach oraz lokalizacjach w pobliżu głównych dróg krajowych i autostrad. Wzrośnie udział restauracji typu Drive-Thru.

– Potencjalne lokalizacje są starannie dobierane i poddawane analizie opłacalności, aby zagwarantować, że wyniki osiągane przez nowo powstałe restauracje spełnią założenia Spółki dotyczące wymaganych stóp zwrotu z inwestycji. Dotychczasowe wyniki restauracji powstałych w 2014 roku są zbieżne z naszymi oczekiwaniami.

– Obecna strategia Spółki zakłada inwestowanie 80 proc. dostępnych środków w marki i rynki dojrzałe, czyli przynoszące najwyższe stopy zwrotu z zainwestowanego kapitału oraz pozwalające osiągnąć znaczną skalę działalności. Z tego względu najwięcej nowych restauracji powstanie w Europie Środkowo – Wschodniej, Rosji, Hiszpanii i Chinach (marki Blue Frog i Kabb). Innymi słowy strategia inwestycyjna AmRest odzwierciedlać będzie przejście z dotychczasowej fazy ekspansji ilościowej i terytorialnej w stronę koncentracji na kreowaniu wartości dodanej dla naszych akcjonariuszy – dodał Wojciech Mroczyński.

AmRest Holdings SE jest największą niezależną firmą prowadzącą sieci restauracji w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1993 roku spółka rozwija portfolio marek KFC, Pizza Hut, Burger King i Starbucks oparty na franczyzie i współpracy typu joint venture. AmRest jest także właścicielem marki La Tagliatella, która rozwija jest zarówno przez restauracje zarządzane przez spółkę, jak i poprzez franczyzę. W portfolio AmRest znajdują się dwie chińskie marki: Blue Frog i KABB.