Sklep TextilMarket
Sklep TextilMarket

Redan wypełnił większość warunków, od których zależy sfinalizowanie transakcji sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji spółki zarządzającej siecią TextilMarket za 35 mln zł na rzecz funduszu 21 Concordia oraz rozwiązanie umowy restrukturyzacyjnej.

Zarząd Redanu poinformował o otrzymaniu podpisanych umów z instytucjami finansowymi związanymi umową restrukturyzacyjną. Regulują one m.in. zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na aktywach zależnej spółki Adesso oraz przez Adesso (zależna spółka Redanu zarządzająca rozwojem sieci TextilMarket) po dokonaniu spłaty 35 mln zł.

– Uzyskaliśmy już wszystkie zgody finansujących nas instytucji na wykonanie umowy inwestycyjnej. Jednym z dotychczasowych ograniczeń, które właśnie pokonaliśmy, była konieczność zwolnienia zabezpieczeń z majątku Adesso. W efekcie mamy otwartą drogę do sfinalizowania transakcji dotyczącej sprzedaży inwestorowi finansowemu mniejszościowego pakietu zależnej spółki zarządzającej siecią dyskontową TextilMarket – mówi Bogusz Kruszyński, wiceprezes Zarządu Redan S.A.

Umowę inwestycyjną z 21 Concordia, której przedmiotem jest objęcie przez inwestora finansowego 25,12 proc. kapitału zakładowego Adesso za 35 mln zł, Zarząd Redanu zawarł 28 sierpnia br. Na początku października br. podpisane zostały aneksy do umowy restrukturyzacyjnej regulujące zasady przeznaczenia tej kwoty na przedterminową spłatę zobowiązań kredytowych i obligacji wyemitowanych przez Redan. Zawarcie umów z instytucjami finansowymi zwalniające zabezpieczenia z majątku Adesso, było istotną niewiadomą możliwości wykonania umowy inwestycyjnej. Teraz, poza kwestiami technicznymi ostatnim elementem, od którego zależy kiedy zostanie zawarta sama transakcja sprzedaży akcji, jest rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego Adesso.

– Zrobiliśmy kolejny bardzo ważny krok prowadzący do zawarcia umowy inwestycyjnej z funduszem 21 Concordia. Pozyskane 35 mln zł ze sprzedaży udziałów zależnej spółki Adesso przeznaczymy na spłatę zobowiązań wobec instytucji finansowych. To z kolei umożliwi nam rozwiązanie umowy restrukturyzacyjnej i powrót do normalnej działalności biznesowej. Teraz czekamy już tylko na postanowienie sądu o rejestracji podwyższenia kapitału Adesso i będziemy mogli zawrzeć transakcję sprzedaży z Funduszem. Liczę, że nastąpi to w ciągu 2-3 tygodni – dodaje Bogusz Kruszyński.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TextilMarket. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych.