Fot. Shutterstock

Fot. Shutterstock

Na koniec pierwszego półrocza 2014 r. zbadano wielkość pustostanów w 229 centrach handlowych, zlokalizowanych w piętnastu największych miastach i aglomeracjach Polski, które łącznie oferują 6,8 mln mkw. powierzchni handlowej i stanowią niemal 70 proc. nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce. Z raportu przygotowanego przez Colliers International przy współpracy firm: Cushman & Wakefield, DTZ, JLL, CBRE oraz GfK Polonia, wynika że wskaźnik pustostanów dla 15 największych miast w Polsce obniżył się do poziomu 3 proc.

Poza ośmioma największymi rynkami – Warszawą, Katowicami, Trójmiastem, Wrocławiem, Poznaniem, Krakowem, Łodzią i Szczecinem, badaniem zostały objęte miasta o liczbie mieszkańców pomiędzy 200 tys. a 350 tys., takie jak Bydgoszcz, Białystok, Kielce, Lublin, Częstochowa, Radom i Toruń. Wskaźnik pustostanów w centrach handlowych pozostaje jednym z najlepszych pośród dostępnych wyznaczników popytu na rynku nieruchomości handlowych. W większości badanych miast, jak również dla wszystkich aglomeracji oraz dużych miast współczynnik powierzchni niewynajętej utrzymał się na porównywalnym poziomie lub spadł. Na koniec czerwca 2014 r. wskaźnik powierzchni niewynajętych na najniższym poziomie (poniżej 2 proc.) zarejestrowano w czterech ośrodkach miejskich: Łodzi, Szczecinie, Lublinie oraz w Radomiu i Białymstoku.

W każdym z tych miast wielkość pustostanów w jest niższa niż zarejestrowana w trakcie ostatniego badania przeprowadzonego na koniec 2013 r. W Lublinie, pomimo znaczącego powiększenia podaży, wskaźnik pustostanów spadł z poziomu 3,6 proc. do poziomu 1,2 proc.

– Wskaźnik wykorzystania powierzchni dla 15 największych miast w Polsce obniżył się do poziomu 3 proc. na koniec pierwszej połowy 2014 r. po ponad roku oscylowania wokół wartości 3,5 proc. Zarówno aktualne dane, jak również trendy są oceniane pozytywnie, zwłaszcza w porównaniu ze wskaźnikami dla obiektów handlowych np. w USA, gdzie współczynnik powierzchni niewynajętych w centrach handlowych utrzymuje się na poziomie powyżej – 11 proc. -mówi Agata Czarnecka, Associate Director, Research & Consultancy w firmie CBRE.

Jak wynika z raportu w Warszawie współczynnik powierzchni niewynajętych jest na porównywalnym poziomie, co odnotowany w połowie 2013 r. – 2,7 proc. Sytuacja na stołecznym rynku jest stabilna, a głównym czynnikiem wpływającym na wysokość wskaźnika jest modernizacja istniejących obiektów, np. Centrum Krakowska 61, w którym przestał działać sklep sieci Praktiker.

W Aglomeracji Wrocławskiej i Poznańskiej współczynnik pustostanów mieści się w przedziale 2,5-3 proc., natomiast w mniejszych miastach, takich jak Bydgoszcz, Toruń jest nieco wyższy i wynosi 4,4-4,6 proc.

Rynek trójmiejski charakteryzuje się równowagą – od półtora roku wskaźnik powierzchni niewynajętych utrzymuje się na porównywalnym poziomie – od 3,5 proc. na koniec 2012 r., poprzez 3,4 proc. w połowie i na koniec 2013 r. do 3,2 proc. w połowie 2014 r. Porównywalna równowaga została też zaobserwowana w Szczecinie, gdzie wielkość pustostanów nieco wzrosła na skutek oddania nowej powierzchni i na koniec I połowy 2014 r. i wyniosła 3 proc.

Według danych z raportu wynika, że nastąpiło zmniejszenie dostępnej powierzchni handlowej w Krakowie z 4,9 proc. na koniec 2013 r. do 3,4 proc. w obecnym badaniu świadczy o sukcesywnym zwiększaniu stopnia wynajęcia powierzchni w niedawno otwartych centrach handlowych.

W przypadku największych ośmiu aglomeracji, wskaźnik powierzchni niewynajętych spadł do poziomu poniżej 3 proc. z zarejestrowanych 3,3 proc. pół roku wcześniej. Dla mniejszych miast, o liczbie ludności pomiędzy 200 tys. a 300 tys. mieszkańców, stopa pustostanów spadła do poziomu 3,7 proc. po roku oscylowania na wyższym poziomie, pomiędzy 4,6 proc. a 4,7 proc.

Jak wynika z raportu średni wskaźnik pustostanów dla wszystkich zbadanych miast w Polsce wyniósł 3 proc. na koniec czerwca 2014 r., po roku utrzymywania się na poziomie około 3,5 proc. Tym samym aktualne dane dotyczące absorbcji powierzchni centrów handlowych w Polsce są optymistyczne. Nie powinno się więc porównywać sytuacji z rynku polskiego do USA, gdzie współczynnik pustostanów w centrach handlowych jest ponad trzykrotnie wyższy niż w Polsce (ok. 11 proc.).

W przygotowaniu raportu – poza Colliers International – uczestniczyły także firmy: Cushman & Wakefield, DTZ, JLL, CBRE oraz GfK Polonia.