Salon Intersport
Salon Intersport

Zarząd Intersport Polska SA poinformował, że według wstępnych szacunków w okresie od lipca do września 2014 roku spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50,4 mln zł, tj. na podobnym poziomie jak w III kwartale 2013 roku (było: 50,2 mln zł) oraz odnotowała stratę brutto w wysokości prawie 2 mln zł, czyli porównywalną do analogicznego okresu 2013 roku (było: 1,9 mln zł straty).

Narastająco, po trzech kwartałach 2014 roku, spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 165,5 mln zł, czyli o 3,6 proc. wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku (było: 159,9 mln zł).

W okresie od stycznia do września 2014 roku struktura wyniku finansowego była inna, niż w roku ubiegłym. Wynik finansowy spółki po trzech kwartałach 2014 roku (strata na poziomie 1,9 mln zł) jest konsekwencją niskiego zysku wypracowanego w I kwartale br.
W I kwartale br. spółka osiągnęła niski zysk brutto, głównie ze względu na brak zimy i pogłębienie w lutym wyprzedaży kolekcji zimowej. Przeprowadzona akcja miała negatywny wpływ na marżę, a tym samym na wynik I kwartału 2014 roku. Jednocześnie, spółka zmniejszyła stany magazynowe asortymentu zimowego. Należy spodziewać się, iż przyniesie to realne korzyści w IV kwartale br., ponieważ spółka mając niskie stany zapasów ubiegłorocznej kolekcji, będzie w większości sprzedawać nową kolekcję i tym samym powinna osiągnąć wyższą marżę na towarach – czytamy w komunikacie spółki.

W II kwartale br., jak poinformowano, wprowadzona przez zarząd polityka zwiększania udziału sprzedaży całorocznych grup towarowych pozytywnie wpłynęła na wynik. Spółka odnotowała w tym okresie o 71 proc. mniejszą stratę, niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Był to najlepszy wynik w historii firmy osiągnięty w II kwartale.

W III kwartale br., sprzedaż w lipcu (+3.1 proc.) i sierpniu (+5.9 proc.) była dobra, natomiast obroty we wrześniu (-8.3 proc.) były poniżej oczekiwań (głównie ze względu na utrzymującą się wysoką temperaturę). Sprzedaż we wrześniu całorocznych grup towarowych utrzymywała się na porównywalnym poziomie r/r, natomiast zainteresowanie klientów odzieżą jesienną było mniejsze niż zazwyczaj o tej porze. Na obniżenie sprzedaży w tym okresie, dodatkowo, wpłynęło zamknięcie na początku września dużego salonu w CH Riviera w Gdyni, który przechodzi obecnie optymalizację powierzchni i zostanie ponownie otwarte pod koniec listopada br. – poinformował zarząd spółki.