Atrium Reduta
Atrium Reduta

Na koniec drugiego kwartału bieżącego roku spółka Atrium posiadała w Polsce 23 obiekty. Wkrótce ta liczba się powiększy o kolejny projekt gdyż na początku października br Atrium uzgodniło warunki zakupu galerii handlowej Focus Mall w Bydgoszczy i oczekuje na pozytywną decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie możliwości jej zakupu.

O wyzwaniach stojących przed spółką w najbliższym czasie rozmawiamy z dr Jolantą Wawrzyszuk, Head of Asset Management, Atrium Poland Real Estate Management.

Jak Atrium ocenia obecną sytuację na rynku sieci handlowych? Wiele marek wstrzymało swoje plany rozwoju skupiając się na obecnie funkcjonujących salonach, czy spowolnienie ekspansji rynku najemców stanowi trudność w zapewnieniu atrakcyjnego doboru najemców w Państwa obiektach?

Polski rynek sieci handlowych zdecydowanie dojrzał. Wzrasta znaczenie wiedzy i kreatywności w poszukiwaniu nowych rozwiązań, konceptów sprzedażowych, tak, aby w jak najlepszy sposób zapewnić konsumentowi doświadczenia zakupowe oraz kontakt z daną marką i wejść w charakterystyczny dla niego świat. Mniejszy wzrost liczby sklepów danej sieci nie oznacza zatem zahamowania rozwoju a jego inne ukierunkowanie. Przedstawiciele poszczególnych marek uważniej analizują przedstawiane lokalizacje i wybierają jedynie te, które gwarantują im stabilne przychody i powodują minimalną kanibalizację istniejących już punktów sprzedaży. Co warto podkreślić, niejednokrotnie sieci decydują się na modernizację istniejących konceptów, kreatywne podejście do ekspozycji oferty i poszukiwanie większych lokali zamiast rozwoju ilościowego. Dlatego tak dużym zainteresowaniem cieszą się nasze projekty rozbudowy – zapewniające dodatkową przestrzeń w atrakcyjnej i ustabilizowanej handlowo lokalizacji. I tak we wspomnianym już wcześniej centrum Atrium Copernicus grupa LPP zdecydowała się na relokację powiększonych salonów do nowej części, a w Atrium Promenada w niedalekiej przyszłości stworzymy nową, dużo większą przestrzeń przeznaczoną dla trójpoziomowego salonu H&M.
Ponadto, o czym warto pamiętać, istnieje wiele sieci zagranicznych, nieobecnych dotąd na naszym rynku, które obserwują go z wysokim zainteresowaniem. Nie zapominajmy, że Polska to dla tych marek bardzo obiecujący i atrakcyjny rynek.

W ostatnim czasie szeregi Atrium zasiliły nowe osoby – z czego to wynika?

Tak, w ostatnim czasie Atrium ogłosiło przyjęcie do zespołu nowych osób. Oczywiście, najważniejszą osobą która dołączy do Atrium w listopadzie br. jest Pan Scott Dwyer – nowy prezes polskiego oddziału Atrium. Scott posiada wieloletnie doświadczenie związane z rynkami obiektów komercyjnych Europy Środkowo – Wschodniej. Do Atrium przeszedł z Heitman International, gdzie sprawował nadzór nad wartym 3,7 mld euro europejskim portfelem organizacji. Jak widać, jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój i podnoszenie poziomu oferowanych usług. Stworzyliśmy w tej chwili bardzo silny zespół ekspertów, który ma za zadanie wprowadzić w życie innowacyjne rozwiązania w naszych centrach i zapewnić elastyczność i szybkość decyzji, tak aby na wysoce konkurencyjnym rynku na jakim działamy, budować przewagę portfolio Atrium.

W branży centrów handlowych kluczowymi wskaźnikami są odwiedzalność i obroty – co ma większe znaczenie dla Atrium – footfall czy wzrost wartości koszyka zakupowego?

Żadnego z tych wskaźników nie należy rozpatrywać indywidualnie. Działania zarządcy powinny celować w korelację ich obu, zmierzającą ku usatysfakcjonowaniu zarówno klientów, jak i najemców. W swoich działaniach koncentrujemy się na konsumencie oraz prowadzeniu działań odpowiadających na jego potrzeby i aspiracje. Jego satysfakcja to podstawa myślenia o centrum – właściwym doborze najemców, sposobie zarządzania, prowadzeniu marketingu i wszelkich innych działań operacyjnych. Takie myślenie gwarantuje zarówno wysoką odwiedzalność naszych obiektów jak i satysfakcjonujący naszych najemców poziom wysokości obrotów.