Salon Intersport
Salon Intersport

Zarząd spółki Intersport Polska SA poinformował, że przychody netto ze sprzedaży osiągnięte w październiku 2014 roku wyniosły łącznie 13,5 mln zł i były niższe o 12 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku (było: 15,4 mln zł).

Jak poinformowano w komunikacie, odnotowany w październiku br. obrót w sklepach był o 5 proc. niższy rok do roku, a wypracowana na sklepach marża pozostała na tym samym poziomie.

Narastająco od stycznia do października 2014 roku łączna wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła 179,1 mln zł, czyli więcej o 2,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku (było: 175,2 mln zł).

Jak już informowaliśmy, według wstępnych szacunków w okresie od lipca do września 2014 roku spółka Intersport wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50,4 mln zł, tj. na podobnym poziomie jak w III kwartale 2013 roku (było: 50,2 mln zł) oraz odnotowała stratę brutto w wysokości prawie 2 mln zł, czyli porównywalną do analogicznego okresu 2013 roku (było: 1,9 mln zł straty).

Narastająco, po trzech kwartałach 2014 roku, spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 165,5 mln zł, czyli o 3,6 proc. wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku (było: 159,9 mln zł).

Sieć Intersport Polska posiada obecnie 36 salonów w 24 największych miastach Polski.