Marcin Mędrzycki, CREAM
Marcin Mędrzycki, CREAM

Na przestrzeni ostatnich lat spółka CREAM zrealizowała kilkanaście projektów deweloperskich. W tym czasie podaż powierzchni handlowej zwiększała się, podobnie jak konieczne do poniesienia nakłady inwestycyjne, a możliwe do uzyskania przychody ulegały zmniejszeniu. Przy tak wymagającym rynku, gdzie dynamicznie zmieniają się panujące na nim warunki – jednym z najtrudniejszych wyzwań jest coraz trudniejsza do przeprowadzenia ocena rentowności projektów będących w początkowej fazie inwestycji. O tym, z jakimi problemami aktualnie borykają się deweloperzy obiektów handlowych i jak zarządzać dojrzałym centrum handlowym rozmawiamy w Marcinem Mędrzyckim, Property Management Directorem w CREAM

Aktualnie mamy w Polsce sporo centrów handlowych pierwszej generacji, jak prawidłowo nimi zarządzać? W jaką stronę powinny się rozwijać?

Przyszłość centrów handlowych pierwszej generacji sprowadza się do podjęcia decyzji o określeniu zakresu i kierunków gruntownych zmian, aby w dalszym ciągu mogły one realizować cele stawiane przez inwestora. Bez podjęcia tej decyzji możemy mówić jedynie o ponoszeniu dalszych, coraz większych kosztów związanych z obsługą techniczną nieruchomości, a w dalszej perspektywie o zamieraniu takich obiektów i ostatecznie zmianie ich przeznaczenia.

Co jest najważniejsze w zarządzaniu „dojrzałym” centrum handlowym?

Pomocne w odpowiednim i bieżącym monitorowaniu wyników oraz ich weryfikacji jest korzystanie z odpowiednich narzędzi informatycznych. W zarządzanych przez nas nieruchomościach korzystamy z indywidualnie zaprojektowanych programów, które skutecznie nas wspierają stanowiąc doskonałe narzędzie analityczne oraz kontroli nad wykonaniem budżetu. Dzięki temu w każdym momencie dysponujemy wybranymi raportami i możemy rozważać hipotetyczne sytuacje oraz ich wpływ na wynik finansowy. Dlatego w zarządzaniu istotne jest, aby z jednej strony zdawać sobie sprawę z zachodzących zmian, ale z drugiej strony dysponować rozwiązaniami, które pozwalają właściwie na nie reagować.

Jak zaplanować proces optymalizacji dla centrum handlowego?

Narzędzia optymalizacji, jakimi dysponujemy są bardzo zróżnicowane. Doradzamy m. in. w zakresie rozwiązań technicznych projektu, w tym przy wyborze urządzeń, które pozwalają na obniżenie kosztów zarządzania obiektem w przyszłości. Ponadto m. in. nadzorujemy przetargi dla firm serwisowych oraz świadczymy usługi zarządzania należnościami. Kluczowym założeniem przy planowaniu procesu optymalizacji jest unikanie zbędnych kosztów przy jednoczesnym zachowaniu jakości funkcjonowania obiektu. Tylko takie podejście pozwala na uniknięcie często popełnianego błędu, jakim jest zmniejszanie kosztów, które ostatecznie skutkują ponoszeniem ich w wyższym stopniu w przyszłości.