Sklep TextilMarket
Sklep TextilMarket

Spółka Redan sfinalizowała zapowiadaną transakcję sprzedaży nieco ponad 25 proc. akcji spółki zależnej zarządzającej sklepami dyskontowymi TXM textilmarket na rzecz funduszu 21 Concordia za cenę 35 mln zł. Wartość całej tej sieci inwestor wycenił na 140 mln zł.

Redan poinformował o sprzedaży 25,12 proc. akcji zależnej spółki Adesso SA zarządzającej siecią sklepów dyskontowych TXM textilmarket. Pakiet za 35 mln zł kupił fundusz private equity 21 Concordia wchodzący w skład grupy 21 Partners.

– Ta transakcja ma kilka wymiarów. Z jednej strony jest ona elementem wzmocnienia finansowego Grupy Redan. W jej wyniku oraz w rezultacie refinansowania zadłużenia kredytowego pozyskamy ok. 30 mln zł dodatkowych środków przeznaczonych na rozwój, a jednocześnie uwolnimy się z ograniczeń wynikających z umowy restrukturyzacyjnej. Z drugiej strony transakcja ta pokazuje obecną wycenę rynkową całej sieci TXM textilmarket. Jeżeli jej 25 proc. jest warte – wg funduszu – 35 mln zł, to całość 140 mln zł. Przy obecnej kapitalizacji Redan na poziomie ok. 80-90 mln zł widać wyraźnie niedoszacowanie na poziomie co najmniej 50 proc. Dodatkowo, w momencie debiutu akcji Adesso na GPW pod koniec 2015 r. można racjonalnie liczyć na dalszy wzrost wartości ze względu zarówno na rosnące regularnie zyski sieci TXM textilmarket, jak również na lepsze parametry wyceny na giełdzie. Z kolejnej strony, ale co jest również bardzo ważne, nowy akcjonariusz oferuje nam profesjonalne wsparcie w dalszym zdynamizowaniu rozwoju działalności sieci TXM textilmarket. Dzięki rozpoczętej współpracy możemy korzystać z wieloletniego doświadczenia i kompetencji zdobytych przez grupę 21 w branży odzieżowej i w handlu detalicznym na rynkach zagranicznych– mówi Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA.

Zgodnie z zawartą pod koniec sierpnia umową inwestycyjną fundusz 21 Concordia posiada także opcję zakupu dalszych 10,76 proc. akcji Adesso za cenę 15 mln zł. Oznacza to taką samą cenę za każdą akcję, jak przy zawartej dziś transakcji. Opcja ta może być wykorzystana do początku maja 2015 r. Redan oraz 21 Concordia uzgodniły, że do końca 2015 r. akcje Adesso powinny zadebiutować na giełdzie w Warszawie.

Adesso notuje w bieżącym roku bardzo dobre wyniki. Obroty uzyskane w ciągu pierwszych 9 miesięcy są o 14 proc. wyższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie powierzchnia sklepów TXM textilmarket zwiększyła się w tym czasie o 5 proc., co wskazuje na wyższe poziomy sprzedaży uzyskiwane w tych samych sklepach. Znajduje to potwierdzenie w wynikach. Zysk brutto segmentu dyskontowego Grupy Redan za pierwszą połowę bieżącego roku (ostatnie opublikowane wyniki) potroił się w ujęciu rok do roku i przekroczył 6,5 mln zł. A ze względu na sezonowość w branży handlu detalicznego druga połowa roku jest zawsze bezwzględnie lepsza.

Zarząd prezentuje ambitne plany rozwoju sieci TXM textilmarket. Deklaruje otwieranie kolejnych sklepów zarówno w Polsce jak i zagranicą. Pierwsze placówki zagraniczne ruszyły już w tym roku na Słowacji. W tym roku rozpoczął także działalność sklep internetowy txm24.pl, który, jak wskazuje zarząd, notuje bardzo dobre wyniki w pierwszych miesiącach działania.

– Sieć TXM textilmarket wchodzi obecnie w kolejną fazę dynamicznego rozwoju. Najbliższe co najmniej 3 lata przyniosą istotne zwiększenie skali działania, sprzedaży, a także zysków. Zamierzając wprowadzić akcje Adesso na giełdę chcemy dać wszystkim inwestorom możliwość uczestniczenia bezpośrednio w tych wzrostach – podkreśla Bogusz Kruszyński.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.