Przychody spółki Bytom ze sprzedaży za trzy kwartały 2014 roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o blisko 22 proc. Na wzrost składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej o 26 proc. w ujęciu r/r.

Za trzy kwartały 2014 roku spółka odnotowała zysk netto w wysokości 2.6 mln zł (wobec straty netto za trzy kwartały 2013 roku w wysokości 986 tys. zł). Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł za trzy kwartały 2014 roku 36,9 mln zł wobec 29,8 mln zł za trzy kwartały 2013 roku.

Przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2014 roku były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2013 o blisko 22 proc. Na wzrost składał się przede wszystkim wzrost przychodów z tytułu sprzedaży detalicznej, która jest najistotniejszą gałęzią działalności spółki. Sprzedaż detaliczna wzrosła z poziomu 51,8 mln zł do 65,1 mln zł (wzrost o 26 proc.). Wzrost sprzedaży detalicznej jest wynikiem poprawy efektywności sprzedaży, będącej następstwem zmian wprowadzonych w poprzednim roku, zarówno w funkcjonowaniu sieci, jak i ofercie produktowej marki Bytom. W całym raportowanym okresie odnotowano istotne wzrosty w poziomie sprzedaży detalicznej w stosunku do roku 2013, co jest kontynuacją trendów zapoczątkowanych w roku 2012.

Jak podano w komunikacie, w pierwszym kwartale 2014 roku sprzedaż detaliczna wzrosła o 34 proc. w stosunku do pierwszego kwartału 2013 r. (z poziomu 13,1 mln zł do 17,5 mln zł), w drugim kwartale był to wzrost o 20 proc. (z poziomu 19,8 mln zł do 23,8 mln zł), a w kwartale trzecim o 26 proc. (z poziomu 18,9 mln zł do 23,8 mln zł). Wzrosty te wynikają zarówno ze wzrostu efektywności sprzedaży jak i ze zwiększenia posiadanej liczby sklepów.

Zwiększenie przychodów świadczy o pozytywnym przyjęciu kolejnej kolekcji sygnowanej marką Bytom przez jej klientów. Istotne wzrosty sprzedaży są przez spółkę utrzymywane, co świadczy o zainteresowaniu marką Bytom wśród klientów, zwiększeniu rynku odbiorców, dzięki ciekawej i szerokiej ofercie produktowej, zarówno w segmencie stroju formalnego jak i „smart casual”, gdzie odnotowywane są wysokie wzrosty sprzedaży – poinformował zarząd.

W celu poprawy płynności finansowej oraz uzyskania satysfakcjonujących wyników finansowych, priorytetowe dla Bytom SA jest nie tylko podtrzymywanie wzrostów ze sprzedaży, ale również poprawa rentowności sprzedaży. W trzech kwartałach 2014 roku nastąpiła na tym polu zdecydowana poprawa w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. O ile w roku 2013 za okres 9 miesięcy sieć sklepów odnotowała około 3,4 mln zł zysku, to 9 miesięcy 2014 roku sieć zamknęła zyskiem na poziomie 7,4 mln zł.

Na bazie dynamiki wzrostów odnotowanych w trzech kwartałach oraz bieżących wyników, przypuszcza się, iż pozytywny trend wzrostów przychodów ze sprzedaży oraz poprawy marży zostanie zachowany również w czwartym kwartale 2014 roku, co przełoży się na dalszą poprawę wyników sieci sklepów, a co za tym idzie na roczny wynik finansowy Spółki. Należy pamiętać, iż jest to najlepszy dla branży odzieżowej kwartał, który generuje znaczną część zysku całorocznego.

Przychody ze sprzedaży obejmują również sprzedaż hurtową (sprzedaż kolekcji pod marką Intermoda do sklepów niezależnych oraz sprzedaż towarów klientom instytucjonalnym). Za trzy kwartały 2014 wyniosły one 5,2 mln zł (trzy kwartały 2013: 3,8 mln zł), generując marżę na poziomie 37 proc.

Na dzień 30 września 2014 roku Bytom SA posiadał 78 sklepów pod marką Bytom o powierzchni 7 939 mkw., natomiast na dzień 30 września 2013 roku było to 69 sklepów o powierzchni 6 604 mkw. W okresie 9 miesięcy 2014 roku otworzono 6 nowych lokalizacji o powierzchni blisko 800 mkw.: w Centrum Handlowym Lublin Felicity, CH Kalisz Amber, Galeria Łódzka, Galeria Alfa w Białymstoku, Galeria Warmińska w Olsztynie oraz Galeria Sfera w Bielsku Białej.

Sklepy zostały zaprojektowane w nowej aranżacji, mającej na celu zaprezentowanie zmian, jakie zaszły w oferowanych produktach. W czwartym kwartale 2014 roku spółka planuje otworzyć dwa kolejne sklepy o łącznej powierzchni około 270 mkw.