Budynek CEDET, Warszawa
Budynek CEDET, Warszawa

Bank Gospodarstwa Krajowego sfinansuje w ramach programu Inwestycje polskie przebudowę i rozbudowę dawnego DH Smyk położonego u zbiegu Al. Jerozolimskich i ul. Kruczej w Warszawie. Inwestor – spółka Immobel podpisała dzisiaj umowę kredytu na kwotę 56,5 mln euro.

Budynek działający dotychczas pod nazwą Smyk wróci do dawnej nazwy CEDET i do pierwotnego modernistycznego wyglądu. Wkrótce ruszy rozbudowa, w wyniku której powstanie zupełnie nowa powierzchnia, na przylegającej działce pomiędzy ulicami Kruczą i Bracką. Rozbudowa pozwoli odtworzyć zachodnią pierzeję ul. Brackiej, przywracając mieszkańcom stolicy fragment dawnej, wielkomiejskiej przestrzeni. Immobel planuje zakończenie inwestycji w I kwartale 2017 r.

– Łączna powierzchnia handlowa budynku CEDET to około 7 tys. mkw. Jeżeli chodzi o liczbę modułów handlowych to mamy dostępnych łącznie 12 modułów ulokowanych w parterze oraz częściowo podzielonych między kondygnacje +1 i -1 – poinformowała redakcję Retailnet Anna Fijałkowska, Head of Commercial Department z Immobel Poland sp. z o.o.

– Inwestycja CEDET to kolejny projekt w polskim portfolio Immobel, dzięki któremu zabytkowy budynek odzyska dawną świetność oraz funkcje komercyjne i społeczne. Sukces rewitalizacji i modernizacji poznańskiego Okrąglaka – projektu zrealizowanego przez naszą firmę w 2012 r. – pokazuje, że adaptacja zabytkowych obiektów z przeznaczeniem na funkcje biurowe czy biurowo-handlowe stanowi istotną wartość dla urbanistyki miast i ich mieszkańców – mówi Bartłomiej Hofman, prezes Immobel Poland sp. z o.o.

Finansowanie w wysokości 56,5 mln euro, które dostarczy w postaci kredytu inwestycyjnego Bank Gospodarstwa Krajowego, realizowane jest na warunkach rynkowych w ramach programu „Inwestycje polskie”. Do tej pory Bank zawarł w ramach programu „Inwestycje polskie” 79 umów o wartości 17 mld 371 mln zł. W tym programie Bank Gospodarstwa Krajowego udziela inwestorom kredytów lub gwarancji bankowych, natomiast spółka Polskie Inwestycje Rozwojowe SA angażuje się w przedsięwzięcia jako inwestor mniejszościowy lub udzielając długu podporządkowanego.

– Rolą Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Finansujemy największe inwestycje, takie jak budowa nowych elektrowni czy autostrad, ale również mniejsze projekty, ważne dla lokalnej społeczności. Rewitalizacja CEDET-u, podobnie jak finansowana przez BGK odbudowa warszawskiej Hali Koszyki, mieści się w ramach programu „Inwestycje polskie”, który skutecznie realizujemy między innymi kredytując rentowne projekty inwestycyjne –mówi wiceprezes Zarządu BGK Piotr Lasecki.