KFC
KFC

W trzecim kwartale 2014 roku spółka AmRest, największa publicznie notowana spółka restauracyjna w Europie Środkowo-Wschodniej, odnotowała 21 nowych otwarć i łączna liczba restauracji na dzień 7 listopada 2014 to 781. W przyszłym roku AmRest zamierza utrzymać obecne tempo nowych otwarć, widząc duży potencjał rozwoju na każdym z istniejących rynków – podała spółka w komunikacie.

Trzeci kwartał dla spółki to wzrost przychodów o 9,9 proc. do 765,3 mln zł (€ 183,3 mln), wzrost zysku skorygowanej EBITDA o 23,3 proc. do 108,1 mln zł1 (€ 25,9 mln), wzrost zysku EBITDA o 29,1 proc. do 100,4 mln zł (€ 24,0 mln).

– Cieszymy się niezmiernie, że po raz kolejny w tym roku możemy poszczycić się wyjątkowymi wynikami Grupy AmRest. Przychody ze sprzedaży w trzecim kwartale tego roku (Q3 2014) wzrosły o 9,9 proc. do 765 mln zł, a zysk na poziomie EBITDA był o 30 proc. wyższy w porównaniu z zeszłym i po raz pierwszy w historii przekroczył barierę 100 mln zł. Wspaniałe rezultaty są efektem pozytywnych trendów sprzedaży porównywalnej (LFL) we wszystkich dywizjach, dynamiki nowych otwarć, jak również dalszej poprawy marż w poszczególnych markach. Jesteśmy przekonani, że trendy te są trwałe, a w kolejnych kwartałach będziemy świadkami dalszej poprawy wyników – mówi Henry McGovern, przewodniczący rady nadzorczej AmRest.

W największym stopniu na dobry wynik całej grupy miała wpływ dywizja Europy Środkowo-Wschodniej (CE). Zysk EBITDA w Q3 2014 wyniósł 64 mln zł, co przełożyło się na rekordowo wysoką marżę EBITDA na poziomie 14,4 proc. Wśród wielu czynników wpływających na poprawę zyskowności w CE należy wspomnieć przede wszystkim o utrzymujących się pozytywnych trendach LFL w każdej z czterech marek obecnych w regionie, a także poprawiającej się efektywności w obszarach kosztów pracy i ogólnego zarządu (G&A), efektach negocjacji czynszowych i niższej presji na koszty surowców.
Marka Burger King kontynuuje poprawę zyskowności i w Q3 2014 po raz kolejny osiągnęła dodatni wynik na poziomie EBITDA. Dodatkowo, wsparta rosnącymi trendami sprzedażowymi zyskowność naszej największej marki w portfelu – KFC – utrzymała się na rekordowo wysokich poziomach.
– Cieszymy się, że nasze wysiłki koncentrujące się na poprawie wyników biznesu podstawowego przynoszą spodziewane owoce – skomentował zarząd spółki.

Strategia dotycząca rozwoju dywizji Nowych Rynków skupia się na dwóch obszarach – rozwoju sieci niezwykle zyskownych restauracji Blue Frog oraz znacznym ograniczeniu strat La Tagliatella International. Utrzymujące się dwucyfrowe wzrosty LFL w restauracjach Blue Frog, udane otwarcia w nowych miastach, a także rosnące zyski tego segmentu utwierdzają nas w przekonaniu, że marka ta stanie się w przyszłości filarem wzrostu wartości dla akcjonariuszy AmRest. W 3Q 2014 udało się także znacznie zredukować straty w La Tagliatella International, w dużej mierze dzięki oszczędnościom G&A oraz zamknięciu niedochodowych restauracji. Dzięki temu całkowita strata EBITDA dywizji New Markets wyniosła 4 mln zł w Q3 2014 i była o ponad 65 proc. niższa, niż przed rokiem.

We wrześniu tego roku sukcesem zakończyła się emisja obligacji w celu refinansowania długu zaciągniętego w 2009 roku. Sprzyjające warunki na rynku finansowania pozytywnie wpłyną na koszty obsługi zadłużenia Grupy. Bardzo dobrą wiadomością jest również dalsza poprawa wskaźnika dług netto/EBITDA, który na koniec Q3 2014 zmalał do 2,47.

– Wspaniałe wyniki trzeciego kwartału utwierdzają nas w słuszności podjętej przez nas decyzji o koncentracji uwagi na naszych dojrzałych i sprawdzonych markach. Strategia ta jest długoterminowa i z pewnością przyczyni się do dalszego wzrostu wartości firmy AmRest – podkreślił zarząd spółki.

Jak poinformowano w komunikacie, obok pozytywnych trendów sprzedażowych i poprawy marż, ważnym czynnikiem jest realizacja planu nowych otwarć.

– Wszystko wskazuje na to, że na koniec tego roku uda nam się zbliżyć do komunikowanej wcześniej liczby 90 nowych restauracji. Mimo pojawiających się możliwości przyspieszenia rozwoju w Rosji, Zarząd AmRest postanowił utrzymać zakładane początkowo tempo nowych otwarć na tym rynku, mając na uwadze obecne uwarunkowania polityczne. Jednocześnie część kapitału przeznaczona na rozwój La Tagliatella International została przesunięta na otwarcia w regionie CE oraz Hiszpanii, co przyczyni się do poprawy efektywności alokowanych kapitałów. Wartym podkreślenia jest fakt otwarcia w październiku tego roku 300. restauracji KFC w dywizji CE. Rozwój tej marki pozostaje jednym z filarów wzrostu Grupy AmRest – poinformował Henry McGovern.