Salon Reserved w CH Palais Vest w Recklinghausen
Salon Reserved w CH Palais Vest w Recklinghausen

– Niestety, wyniki finansowe osiągnięte w III kwartale tak na poziomie operacyjnym jak i netto są niższe od osiągniętych w poprzednim roku. Podstawowa przyczyna to niedostateczny poziom sprzedaży, szczególnie zrealizowanej we wrześniu (niekorzystna pogoda). Pomimo utrzymywania jednostkowych (na mk) kosztów na niskim poziomie, wielkość sieci wymusiła wyraźnie wyższy wzrost całkowitych kosztów w porównaniu ze wzrostem sprzedaży i marży. To w konsekwencji spowodowało osiągnięcie niesatysfakcjonujących wyników nie tylko w III kwartale ale także w okresie trzech kwartałów. Dodatkowo, widoczny był negatywny wpływ różnic kursowych wynikających głównie z osłabienia wartości PLN względem USD oraz RUR względem PLN – poinformowano w komunikacie.

W III kwartale 2014 roku spółka zrealizowała przychody ze sprzedaży w wysokości 1 234 mln zł. Były one wyższe o około 11 proc. w porównaniu z osiągniętymi w III kwartale 2013 roku (1 107 mln zł.). Spółka osiągnęła zysk z działalności operacyjnej w wysokości 134 mln zł. W ubiegłym roku w tym okresie GK LPP SA uzyskała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 167 mln zł. Zysk netto wyniósł w III kwartale 2014 roku około 82 mln zł. (w porównaniu z zyskiem netto 111 mln zł. w III kwartale 2013 roku).

W III kwartale 2014 roku w salonach Reserved zrealizowano sprzedaż w wysokości 580 mln zł., zaś w placówkach Cropp w wysokości 221 mln zł. Sprzedaż zrealizowana w III kwartale w sklepach House wyniosła 165 mln zł., w sklepach Mohito 134 mln zł., zaś w salonach Sinsay 59 mln zł.

W III kwartale 2014 roku powierzchnia sieci sklepów wzrosła o 15 tys. m kw. Na koniec III kw. 2014 roku GK LPP SA dysponowała 1 453 sklepami o łącznej powierzchni 681,2 tys. mkw.

Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych spadły w III kwartale 2014 roku o 6,7 proc. (z pominięciem zmian kursów walut lokalnych w krajach, gdzie działają spółki GK LPP SA).

W III kwartale GK LPP kontynuowała rozbudowę sieci sprzedaży sklepów wszystkich marek. W ciągu poprzednich 12 miesięcy łączna powierzchnia handlowa została zwiększona o 167 tysięcy mkw., czyli o 32 proc. Rozpoczęto działalność w Niemczech otwierając tym samym pierwszy sklep na terenie Europy Zachodniej. Długofalowe plany rozwoju zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Grupa LPP w 2015 roku planuje zwiększenie powierzchni sieci sklepów o około 21 proc. czyli ponad 150 tysięcy mkw. W planach spółki jest rozwój sieci sprzedaży marek Reserved i Cropp, House i Mohito oraz najnowszej marki – Sinsay, w tym ekspansja na nowe rynki: Niemiec i Chorwacji.

W skład Grupy Kapitałowej LPP SA (GK, Grupa) wchodzą: LPP S.A. będąca jednostką dominującą, 4 zależne spółki krajowe oraz 17 zależnych spółek zagranicznych. LPP SA jest firmą zajmującą się projektowaniem i dystrybucją odzieży w Polsce i krajach Europy Centralnej i Wschodniej. Spółki wchodzące w skład GK i podlegające konsolidacji są podmiotami zajmującymi się dystrybucją towarów pod marką Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay poza granicami Polski. Odzież jest zasadniczo jedynym towarem, sprzedawanym przez spółki z GK. Jako towar uzupełniający podstawową ofertę spółek GK, sprzedawane jest obuwie, torby oraz akcesoria odzieżowe. Aktualnie LPP SA posiada 1 453 sklepy o łącznej powierzchni 681,2 tys. mkw.