Kampania marki Wojas
Kampania marki Wojas

Po trzech kwartałach 2014 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki Wojas SA wyniosły 148,5  mln zł, co oznacza wzrost o 16,9 proc. w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego.

Wzrost sprzedaży wynika z większej sprzedaży w sieci detalicznej – wzrost sprzedaży o 24,7 proc., przy spadku sprzedaży o 10,5 proc. w kanale hurt i pozostałe.

Na wyniki sprzedaży detalicznej pozytywnie wpływały w pierwszej połowie 2014 r. m.in. wzrost popytu konsumenckiego, szersza i lepiej dopasowana kolekcja, sprzyjające warunki pogodowe, większa odwiedzalność sklepów (traffic), nowe otwarcia. Ciepłe, ale nie gorące lato oraz przedłużający się ciepły wrzesień 2014 r. spowodował, iż we wrześniu konsumenci nie odwiedzali tak licznie sklepów obuwniczych, jak to miało miejsce rok temu. Klient z reguły kupował obuwie całoroczne, a nie jesienno – zimowe – poinformował zarząd spółki.

Z tych powodów spółka we wrześniu 2014 r zanotowała spadek sprzedaży detalicznej o 13,2 proc. (przy jednocześnie wysokiej bazie porównawczej z września 2013 r.). Od drugiej połowy października 2014 r, wraz z nadejściem jesiennego ochłodzenia obserwowany jest większy traffic w sklepach.

Udział kanału sprzedaży detalicznej w strukturze całej sprzedaży po 3 kwartałach 2014 wynosi 82,9 proc. Strategia Grupy Wojas SA zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Wzrost liczby sklepów własnych oraz poprawa efektywności w dotychczasowych jest głównym elementem tej strategii.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Wojas SA jest produkcja i sprzedaż obuwia. Aktualnie Wojas SA posiada 163 sklepy z czego 153 zlokalizowane są w Polsce, 8 na Słowacji i 2 w Czechach.