Monnari
Monnari

Jak poinformowała spółka Monnari Trade SA przychody firmy ze sprzedaży w trzecim kwartale br. wyniosły 113 mln 630 tys. zł. Dla porównania w tym samym czasie w roku ubiegłym spółka zanotowała przychody w wysokości 96 mln 404 tys. zł.

Zysk z działalności operacyjnej Monnari w trzecim kwartale tego roku był prawie trzykrotnie większy niż w tym samym okresie 2013 roku i wyniósł 13 mln 767 tys. zł (5 mln 601 tys. – rok wcześniej).

Także ponad dwukrotnie poprawił się także zysk netto firmy. W trzecim kwartale br. wyniósł on 16 mln 462 tys. zł wobec 6 mln 596 tys. zł.

Do najważniejszych wydarzeń w spółce, które miały miejsce w III kwartale 2014 r. należą m.in.: poprawa marży brutto na sprzedaży w Grupie Kapitałowej z 54 proc. w III kwartale 2013 r. na 59,5 proc. w III kwartale 2014, optymalizacja kosztów przede wszystkim w obszarach związanych z zakupami materiałów i dodatków czy rozwój sklepu internetowego Monnari. Istotne było także otwarcie w III kwartale 2014 r. dwóch nowych salonów oraz zwiększenie powierzchni dwóch już działających salonów, co dało wzrost powierzchni o 548,5 mkw. Przy czym żaden salon nie został zamknięty.

Zdaniem firmy pojawiły się też ogólne sprzyjające czynniki dla handlu – stabilne tempo wzrostu wynagrodzeń, niska inflacja, która korzystnie oddziaływała na dynamikę siły nabywczej płac oraz zmniejszenie się skali bezrobocia. Czynnikiem pozytywnie wpływającym na decyzje zakupowe klientów w III kwartale b.r. był polepszający się ogólny klimat wśród konsumentów. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 5,3 p.proc. i ukształtował się na poziomie –14,2 i był najwyższy od lipca 2010 r. W porównaniu do września 2013 r. wartość BWUK z września b.r. jest wyższa o 10,1 p. proc.

Do negatywnych czynników w III kwartale b.r. oddziaływujących na działalność prowadzoną przez grupę kapitałową należały przede wszystkim osłabienie się kursu złotego w stosunku do dolara (rozliczenie zakupów produkcji) oraz do euro (rozliczanie czynszów najmu w centrach handlowych).