Nowy koncept sklepów Top Secret
Nowy koncept sklepów Top Secret

Grupa Kapitałowa Redan opublikowała skonsolidowane wyniki za trzy kwartały br. Przez pierwszych dziewięć miesięcy 2014 roku Grupa osiągnęła 352,4 mln zł obrotów, czyli o 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik na sprzedaży w ujęciu r./r. był o 4,9 mln zł wyższy niż w roku ubiegłym. Grupa finalizuje rozmowy, dzięki którym wraz z transakcją sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji Adesso będzie mogła przeznaczyć ponad 30 mln zł na rozwój działalności.

– Po dziewięciu miesiącach nastąpił wyraźny wzrost zysków z prowadzonej przez Grupę Redan działalności biznesowej. Wynik na sprzedaży był o prawie 5 mln zł wyższy niż w ubiegłym roku. Pogorszenie rezultatów na poziomie wyniku netto jest spowodowane wyższymi ujemnymi różnicami kursowymi oraz wyższym podatkiem dochodowym wynikającym ze zmian formy prawnej podmiotu z Grupy Redan – powiedział Bogusz Kruszyński, Wiceprezes Zarządu Redan SA.

Grupa Redan, właściciel marek Top Secret, Troll i Drywash oraz sieci dyskontowej TXM przez pierwsze dziewięć miesięcy tego roku miała 352,4 mln zł obrotów, czyli 6,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Marża handlowa brutto wzrosła o 6,7 proc. do 148,0 mln zł. Z kolei koszty sprzedaży i ogólnego zarządu przez trzy kwartały 2014 r. zwiększyły się r./r. tylko o 3,2 proc. do 139,6 mln zł. Zapewniło to osiągnięcie w pierwszych dziewięciu miesiącach br. 8,5 mln zł zysku na sprzedaży, w porównaniu do 3,6 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Strata netto Grupy Kapitałowej wyniosła 2,1 mln zł i uległa pogorszeniu w porównaniu do 0,4 mln zł straty po trzech kwartałach 2013 r.

Obroty segmentu fashion od stycznia do września br. spadły r./r. o 0,6 proc. do 161,6 mln zł. W tym sprzedaż na rynku krajowym zwiększyła się o 10,8 proc. do 124,0 mln zł. Z kolei sprzedaż zagraniczna zmniejszyła się o 28,4 proc. do 35,7 mln zł, czego powodem była głównie dewaluacja hrywny i rubla. Marża handlowa brutto w części modowej spadła o 3,9 proc. do 68,3 mln zł. Pozytywnym efektem było obniżenie kosztów sprzedaży i zarządu o 1,9 proc. do 72,8 mln zł. Na poziomie wyniku na sprzedaży, w segmencie modowym zanotowano 4,4 mln zł straty, w porównaniu do 3,1 mln zł na minusie w poprzednim roku.

– Wprowadzane zmiany w produkcie i w kolekcji oraz wdrażanie nowego konceptu sklepów Top Secret przynosi widoczne efekty w postaci zysków realizowanych w Polsce. Efektów tych zmian nie widać na rynkach zagranicznych, gdyż są one obciążone negatywnymi skutkami sytuacji w Rosji i na Ukrainie, w tym szczególnie osłabienia rubla i hrywny w stosunku do dolara. Oczekujemy, że wyniki uzyskiwane w Polsce będą dalej rosły, a po ustabilizowaniu się sytuacji na Wschodzie, tam również powrócimy do generowania zysków – podkreślił Bogusz Kruszyński.

Po dziewięciu miesiącach br. segment dyskontowy zanotował 13,9 proc. wzrost obrotów r./r. do 190,7 mln zł. W tym okresie marża handlowa brutto poprawiła się o 17,8 proc. do 79,6 mln zł, a koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły jedynie o 10,4 proc. do 65,9 mln zł. W efekcie wynik na sprzedaży sektora dyskontowego wyniósł 13,7 mln zł na plusie, w porównaniu do 7,9 mln zł zysku w pierwszych dziewięciu miesiącach 2013 r.

– Wyniki TXM za dziewięć miesięcy są niewątpliwie bardzo dużym sukcesem. Utrzymujący się trend wzrostowy potwierdza, że oferta jest dopasowana do potrzeb klientów, a sklepy systematycznie poprawiają sprawność operacyjną, także dzięki efektywnym akcjom marketingowym. Ponieważ podstawą do wzrostu zysków są trwałe zmiany w zarządzaniu tą siecią, jej wyniki w kolejnych okresach będą stale rosły – mówi Bogusz Kruszyński.

Na początku listopada Redan poinformował o sprzedaży mniejszościowego pakietu 25 proc. akcji spółki zależnej Adesso na rzecz funduszu inwestycyjnego 21 Concordia za kwotę 35 mln zł.

W bieżącym raporcie Spółka podała, że do końca listopada sfinalizuje umowy w zakresie pozyskania dodatkowych linii kredytowych, gwarancyjnych i akredytywowych o łącznej wartości 54 mln zł – z tego 40 mln zł dla Adesso, a 14 mln zł dla części modowej.

-Łącznie z tych transakcji pozyskamy ponad 30 mln zł, które przeznaczymy na rozwój naszej działalności. Poza tym spłacimy całość dotychczasowego zadłużenia finansowego, co kończy proces jego restrukturyzacji 4 lata przed terminem – przyznał Bogusz Kruszyński.

Redan SA wraz z funduszem 21 Concordia uzgodnił, że do końca przyszłego roku akcje Adesso trafią na GPW. W rozwój sieci TXM aktywnie zaangażują się przedstawiciele funduszu. Planowany jest dynamiczny rozwój sieci handlowej w kraju i za granicą, w tym głównie na rynku słowackim, czeskim i rumuńskim. W przyszłym roku w planach jest uruchomienie łącznie ok. 50 nowych placówek. -W transakcji sprzedaży akcji Adesso uzyskaliśmy w tym roku dobrą wycenę. Jednakże w rezultacie wzrostu zysków segmentu dyskontowego w 2015 roku oraz lepszych parametrów wyceny podczas debiutu giełdowego, oczekujemy, że wartość akcji Adesso będzie wówczas znacznie wyższa – dodał Bogusz Kruszyński.