Dayli
Dayli

Spółka Hygienika planuje pozyskać 25 mln zł na rozwój sieci drogerii Dayli, a obligacje mają zadebiutować na rynku Catalyst. – Do końca 2015 roku planujemy uruchomić 50 nowych własnych sklepów oraz dodatkowe 20 w ramach uruchamianego programu franczyzowego – zapowiada Kamil Kliniewski, prezes zarządu Hygienika SA.

Od przejęcia Dayli, czyli od marca 2013 roku, uruchomiono ponad 20 nowych lokalizacji, zamykając lokalizacje nierentowne. W finalnym rezultacie sieć drogerii Dayli powiększyła się z ówczesnych 158 lokalizacji do obecnych 165.

Grupa Hygienika może pochwalić się sukcesami również za granicą. – Przed nami optymalizacja kosztowa i rozwój drogerii Meng w Luksemburgu (jedyna sieć drogerii w tym kraju, obecnie 24 lokalizacje). To bogaty rynek, na którym można osiągać wysokie marże. Proces przejmowania rozpoczęliśmy pod koniec lipca br. i zgodnie z podpisaną umową zakończy się on w kwietniu 2017 roku, kiedy powinniśmy posiadać już 100 proc. udziałów, a przychody sieci Meng mogą mieć wartość 40-50 mln euro rocznie – wyjaśnia Kamil Kliniewski.

Hygienika SA zanotowała w trzecim kwartale br. 54,7 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 20 proc. Pozwoliło to wypracować 20,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (+6 proc. rdr). Dzięki przede wszystkim zdecydowanemu zmniejszeniu kosztów sprzedaży zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 126 proc., do 3,8 mln zł, wynik EBITDA o 104 proc., do 4,7 mln zł, a zysk netto przypisany akcjonariuszom Hygieniki – o 219 proc., do 1,9 mln zł. Marża EBITDA wzrosła z 5 proc. do 9 proc.

– To był kolejny udany kwartał Hygieniki, pokazujący nasz potencjał wzrostu. Widzimy, że pomimo ogólnie trudnej sytuacji na rynku FMCG strategia rozwoju sieci drogerii Dayli przynosi efekty zgodne z naszymi oczekiwaniami i potwierdza atrakcyjność dalszego rozwoju biznesu w tym obszarze – komentuje Kamil Kliniewski, prezes zarządu Hygienika SA.

Drogerie Dayli, wchodzące w skład Grupy Hygienika od marca 2013 roku, są motorem dynamicznego wzrostu wyników. Narastająco po trzech kwartałach br. Grupa Hygienika zaksięgowała 174,2 mln zł przychodów ze sprzedaży (+50 proc. rdr), generując 59,2 mln zł zysku brutto na sprzedaży (+43 proc. rdr). Segment produkcyjny odpowiadał za 6 proc. przychodów, sprzedaż hurtowa – za 30 proc., a sprzedaż detaliczna w drogeriach Dayli – za 64 proc. uzyskanych przychodów. Oczyszczając wyniki uzyskane w 2013 roku ze zdarzenia jednorazowego (zysk na okazyjnym nabyciu aktywów sieci drogerii Dayli), rezultat EBITDA za okres styczeń-wrzesień 2014 roku wzrósł w porównaniu do analogicznego okresu 2013 roku o 53 proc. (do 17,4 mln zł), a zysk netto przypisany akcjonariuszom Hygieniki – o 95 proc., do 11,2 mln zł.

Na koniec września 2014 r. skonsolidowane kapitały własne przypadające na akcjonariuszy Hygieniki (113,2 mln zł) miały już wyższą wartość niż łączne zobowiązania, podczas gdy przed rokiem sytuacja bilansowa była jeszcze odwrotna. Na koniec III kwartału br. kredyty, pożyczki i inne zobowiązania finansowe miały łączną wartość 55,3 mln zł, co stanowiło 51 proc. kapitałów własnych przypadających na akcjonariuszy Hygieniki.