Mierzenie odwiedzalności centrów handlowych
Mierzenie odwiedzalności centrów handlowych

Z analiz DTZ wynika, że w mniejszych miastach odwiedzalność centrów handlowych utrzymuje się na stabilnym poziomie. Co więcej, w przypadku galerii, które przeszły modernizację lub zostały przebudowane wskaźnik ten wzrasta. O tym jak skutecznie badać i analizować odwiedzalność w centrach handlowych rozmawiamy z Agnieszką Zdunicz-Skośkiewicz, dyrektor w Zespole Zarządzania Nieruchomościami (powierzchnie handlowe), DTZ.

Jak można skutecznie analizować odwiedzalność w centrach handlowych, co powinno być punktem odniesienia, jak należałoby to robić i do czego porównywać wyniki?

Chcąc porównać footfall w kilku centrach handlowych powinniśmy wziąć pod uwagę wiele czynników, takich jak np. lokalizację, wielkość, mix najemców, liczbę mieszkańców, strefę zasięgu, komunikację itd. Musimy porównywać obiekty w oparciu o jak największą liczbę kryteriów, a nie jedynie pod względem np. zajmowanej powierzchni. Porównywanie odwiedzalności centrów handlowych w Polsce do ich odpowiedników na rynkach zachodnich nie ma większego sensu. Są to bowiem rynki o innym charakterze, strukturze i historii.

Co z retail parkami, których jest coraz więcej, a które nie monitorują fooffallu – a to także ma wpływ na ogólną ocenę odwiedzalności obiektów handlowych?

Większość retail parków nie monitoruje odwiedzalności. Niemniej większość najemców posiada własne systemy liczące footfall, dzięki którym mogą oszacować liczbę osób odwiedzających konkretne miejsce. W ten sposób można przeanalizować również, który najemca staje się magnesem dla obiektu, a który mimo dużej odwiedzalności notuje spadki w obrotach.

Jak footfall najlepszych polskich centrów handlowych wygląda w porównaniu do footfallu w innych krajach?

Nie powinniśmy odnosić się do centrów w innych krajach. Jeśli jednak chcielibyśmy dokonać takiego porównania, to należałoby najpierw podjąć próbę głębszej analizy rynku centrów w danym kraju. Nie można porównywać np. 30-tysięcznego obiektu handlowego do jego zagranicznego odpowiednika.

Czy analiza footfallu to element oceny danej nieruchomości czy możliwość wyjaśnienia przyczyny fluktuacji obrotów?

Analiza liczby odwiedzających to bardzo dobre narzędzie pozwalające ocenić pozycję rynkową obiektu w kontekście np. zmieniającej się sytuacji rynkowej. W obliczu pojawienia się nowego obiektu konkurencyjnego zarządzający analizują jaki to ma wpływ na wskaźniki odwiedzalności. Zintegrowanie tych danych wraz z danymi odnośnie obrotów pozwala jeszcze dokładniej ocenić czy dany obiekt traci tylko odwiedzających czy również część obrotów. Pozwala to na podjęcie bardziej świadomych działań biznesowych, np. akcji marketingowych