Fabryka Formy
Fabryka Formy

W trzecim kwartale 2014 roku Fabryka Formy SA osiągnęła 3,5 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, wobec 2,7 mln zł w analogicznym okresie 2013 roku. Przychody w okresie od stycznia do września 2014 roku wyniosły 11,2 mln zł, co w stosunku do około 8,2 mln zł w 2013 roku wskazuje na wzrost o ponad 37 proc.

Utrzymanie dynamicznego tempa rozwoju sieci klubów fitness Fabryka Formy wymaga przede wszystkim inwestycji. W trzecim kwartale 2014 roku Spółka zakończyła prace budowlano-inwestycyjne i zgodnie z wcześniejszymi planami otworzyła 3 nowe kluby fitness: pierwszy w Centrum Handlowym Atrium Felicity w Lublinie, drugi w Centrum Handlowym Atrium Copernicus w Toruniu, trzeci w budynku Alpha Business Center w Zielonej Górze.

Narastająco, po dziewięciu miesiącach br. koszty działalności operacyjnej spółki wyniosły 12,5 mln zł i były wyższe o 60 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku. W związku z powyższym Fabryka Formy SA poniosła stratę netto w analizowanym okresie na poziomie ponad 1 mln zł, a narastająco, po trzecim kwartale w wysokości 1,6 mln zł. Wpływ na wynik spółki miała również sezonowość. W trzecim kwartale okres wakacji powoduje w klubach fitness spowolnienie w procedurze sprzedaży nowych członkostw. Fabryka Formy SA stara się minimalizować tę sezonowość przez dodatkowe działania marketingowe, mające na celu zachęcanie klientów do zakupu usług oraz przez organizowanie letnich fitnessowych imprez w plenerze, których celem jest promowanie zdrowego stylu życia.

Fabryka Formy SA od 2009 roku prowadzi działalność w obszarze Fitness&Wellness, od 2011 roku jest również notowana na rynku NewConnect. Przyjęty przez spółkę model biznesowy zakłada budowę nowoczesnej sieci centrów fitness w Polsce pod nazwą Fabryka Formy. Obecnie sieć składa się z 8 klubów. Pierwszy klub Fabryki Formy, który powstał w 2009 roku, ma ponad 3 tys. mkw., kolejne – około 1,5 tys.–1,7 tys. mkw.

Fabryka Formy została nominowana do nagrody SCF Leisure & Fitness Retailer of the Year 2015. Wręczenie statuetek odbędzie się 3 marca 2015, podczas Shopping Center Forum 2015 Winter Edition, Stadion Legii Warszawa, ul. Łazienkowska 3.