Kolekcja Coccodrillo
Kolekcja Coccodrillo

Spółka CDRL SA, właściciel marki Coccodrillo, ma już 9,876 mln zł skonsolidowanego zysku netto po trzech kwartałach 2014 r. Oznacza to wzrost o 243 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Równocześnie spółka potwierdziła prognozę finansową, która zakłada, że w całym roku zysk netto wyniesie 10,868 mln zł i będzie wyższy o 258,2 proc. od osiągniętego w 2013 roku.

Po trzech kwartałach tego roku przychody Grupy CDRL wyniosły 117,745 mln zł wobec 109,193 mln zł przed rokiem. Wynik EBITDA wyniósł w tym okresie 15,790 mln zł i był o 82 proc. wyższy niż rok temu.
Potwierdzona prognoza zakłada, że wynik EBITDA wzrośnie o 81,3 proc. do 18,448 mln zł, a przychody o 7,2 proc. rok do roku do 159,386 mln zł.

– Tak znacząca poprawa wyników finansowych, to trwały efekt działań optymalizacyjnych. Cały czas szukamy najlepszych partnerów, zarówno w zakresie produkcji, jak i franczyzy. Na obecne wyniki finansowe nie miały wpływu żadne czynniki jednorazowe – powiedział Marek Dworczak, prezes CDRL SA.

Po trzech kwartałach spółka zrealizowała prognozę w 73,9 proc. jeśli chodzi o przychody, w 85,6 proc. w przypadku EBITDA oraz w 90,9 proc. na poziomie zysku netto.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze stopnia wykonania prognozy na wszystkich poziomach. Tym bardziej, że we wrześniu pogoda nie sprzyjała naszej branży. W oparciu o wyniki i stan naszej wiedzy, podtrzymujemy prognozę całoroczną – zaznaczył wiceprezes Tomasz Przybyła.

Dzięki działaniom optymalizacyjnym CDRL notuje też bardzo duży wzrost wskaźników rentowności. Rentowność majątku wyniosła 9,79 proc. wobec 3,27 proc. przed rokiem, rentowność kapitału własnego 29,14 proc. wobec 10,43 proc. a rentowność sprzedaży 8,39 proc. wobec 2,64 proc. Wskaźnik zadłużenia liczony jako stosunek zobowiązań ogółem (średnia) oraz aktywów ogółem (średnia) spadł z 69 proc. do 66 proc.

Spółka jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Zdobyła wiodącą pozycję na rynku polskim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej, a także działa w krajach poza Unią Europejską. Sklepy Coccodrillo znajdują się na czterech kontynentach, m.in. w Arabii Saudyjskiej, Chinach czy Brazylii.

W dniu 28 października 2014 roku spółka zadebiutowała na głównym rynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Wcześniej z sukcesem zakończyła swoją ofertę publiczną z której pozyskała 14,9 mln zł brutto na rozwój. Akcje CDRL cieszyły się dużym zainteresowaniem i stopa redukcji w transzy dla inwestorów indywidualnych wyniosła 81,75 proc.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój sieci sprzedaży, rozbudowę sklepu internetowego oraz inwestycje w logistykę.

Grupa CDRL zajmuje się przede wszystkim projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją ubranek dla dzieci i młodzieży marki Coccodrillo. Uzupełniającą ofertę spółki stanowi obuwie dziecięce (własnej produkcji oraz innych producentów) oraz zabawki i akcesoria (innych producentów). Spółka ma wiodącą pozycję na rynku polskim, a także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Działa też w wielu innych państwach Unii Europejskiej, a także poza nią. Głównymi celami Spółki na najbliższe lata są umocnienie swojej pozycji na rynku poprzez rozwój sieci sprzedaży, w tym rozwój sprzedaży przez Internet oraz wzbogacenie i rozbudowa asortymentu obuwia dziecięcego.