Salon Intersport
Salon Intersport

Spółka Intersport Polska SA w trzecim kwartale 2014 roku osiągnęła podobny wynik, jak w trzecim kwartale 2013 roku. Jednakże, struktura wyniku finansowego wypracowywanego przez spółkę od stycznia do września 2014 roku była inna niż w roku ubiegłym. Odnotowana po trzech kwartałach br. strata jest konsekwencją niskiego zysku wypracowanego w pierwszym kwartale 2014 roku. W drugim kwartale br. wyniki finansowe były dobre (osiągnięta strata była o 71 proc. niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku). W trzecim kwartale br., spółka odnotowała stratę na porównywalnym poziomie, jak w analogicznym okresie 2013 roku.

W okresie od lipca do września 2014 roku spółka Intersport Polska SA wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 50,4 mln zł, czyli porównywalne jak w trzecim kwartale 2013 roku (było: 50,1 mln zł) oraz odnotowała stratę brutto w wysokości 1,96 mln zł, czyli porównywalną do analogicznego okresu 2013 roku (strata była na poziomie: 1,91 mln zł).

Narastająco, od stycznia do września 2014 roku, spółka wypracowała przychody netto ze sprzedaży w wysokości 165,5 mln zł, czyli o 3,6 proc. wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku (było: 159,8 mln zł).

Ze względu na sezonowość sprzedaży artykułów sportowych, spółka rokrocznie w trzecim kwartale odnotowuje stratę. Z roku na rok spółka stara się ją ograniczać poprzez szereg działań związanych z aktywizacją sprzedaży oraz wzmocnieniem grup całorocznych. W trzecim kwartale br., sprzedaż w lipcu (+3,1 proc.) i sierpniu (+5,9 proc.) była dobra, natomiast obroty we wrześniu (-8,3 proc.) były poniżej oczekiwań (głównie ze względu na utrzymującą się wysoką temperaturę). Sprzedaż we wrześniu całorocznych grup towarowych utrzymywała się na porównywalnym poziomie r/r, natomiast zainteresowanie klientów odzieżą jesienną było mniejsze niż zazwyczaj o tej porze. Na obniżenie sprzedaży w tym okresie, dodatkowo wpłynęło zamknięcie na początku września dużego salonu w CH Riviera w Gdyni, który przechodzi obecnie optymalizację powierzchni i zostanie ponownie otwarty 20 listopada br.

Sieć Intersport Polska posiada obecnie 35 salonów sportowych w 23 największych miastach Polski.