Salon Gino Rossi
Salon Gino Rossi

Nasze plany zakładają rozwój sieci sprzedaży do 90 salonów sprzedaży, w tym 81 salonów własnych Gino Rossi oraz 56 salonów własnych Simple CP na koniec 2014 roku. Podtrzymujemy także plany otwarcia nowych sklepów franczyzowych za granicą w Czechach i na Słowacji oraz w krajach nadbałtyckich – informuje zarząd spółki Gino Rossi SA.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Gino Rossi po trzech kwartałach 2014 roku wyniosły 193,5 mln zł i wzrosły o 22 proc. w porównaniu rok do roku. Skonsolidowana marża brutto w okresie trzech kwartałów tego roku (bez sprzedaży komponentów w spółce Simple) wzrosła do 51,2 proc. wobec 46,5 proc. marży brutto wypracowanej w tym samym okresie roku ubiegłego roku.

Skonsolidowany zysk ze sprzedaży po trzech kwartałach 2014 roku wzrósł do 10,5 mln zł wobec 3,9 mln zł w tym samym okresie roku ubiegłego. Poprawę wyników zanotowano także na poziomie zysku operacyjnego (EBIT). Po trzech kwartałach tego roku EBIT wynosi 9,6 mln zł i wzrósł o 172 proc. rok do roku. Zysk netto po trzech kwartałach 2014 roku wyniósł 2,7 mln zł, wobec 407 tys. zł wyniku netto w tym samym okresie w ubiegłym roku.

Zarząd spółki zwraca uwagę na wynik EBITDA, który po trzech kwartałach tego roku wynosi 14,2 mln zł i jest o 82 proc. wyższy rok do roku. W odniesieniu do prognozy wyników finansowych na cały 2014 rok, która zakłada osiągnięcie 21 mln zł EBITDA i 265 mln zł przychodów, po trzech kwartałach mamy już 68 proc. zrealizowanego wyniku EBITDA i 73 proc. przychodów. Przed nami jest najlepszy sezonowo, ostatni kwartał tego roku i choć warunki pogodowe nie wspierają sprzedaży kolekcji jesienno-zimowej, podtrzymujemy realizację tegorocznej prognozy finansowej. Pozytywnie oceniamy także perspektywę wyników sprzedaży i poziomu rentowności w czwartym kwartale.

W trzecim kwartale widoczne są już efekty ograniczenia kosztów finansowych po zmianach w strukturze zadłużenia, które wprowadziła spółka w drugim półroczu 2013 roku. Koszty finansowe w trzecim kwartale wyniosły 1,6 mln zł wobec ponad 2 mln zł w drugim kwartale tego roku. Bardziej dynamicznego obniżenia kosztów finansowych zarząd spółki spodziewa się w 2015 roku, m.in. w części finansowania działalności obligacjami.

W trzecim kwartale spółka skoncentrowała się na realizacji celów emisji akcji z czerwca tego roku. Zrealizowano szereg działań w zakresie zmian w organizacji produkcji oraz rozwoju sieci sprzedaży, na które przeznaczono środki finansowe z wpływów z emisji. Gino Rossi SA zbliża się do końca relokacji produkcji do nowej fabryki w Elblągu, gdzie zlokalizowana jest produkcja torebek i innej galanterii skórzanej. W ciągu kilku tygodni zakład zostanie uruchomiony w nowej lokalizacji, będzie posiadał prawie dwukrotnie wyższy potencjał produkcyjny. Zrealizowano także remonty kilku salonów sprzedaży Gino Rossi oraz otwarto sklepy w nowych lokalizacjach.