Krzysztof Szargawiński, LC Corp SA
Krzysztof Szargawiński, LC Corp SA

Wrocławski rynek powierzchni handlowych pod względem nasycenia powierzchni handlowej na mieszkańca jest jednym z dwóch, trzech dominujących na mapie dużych miast w Polsce. O tym, jak funkcjonować na rynku o takim nasyceniu, jakich marek oczekują wrocławianie i czym wyróżniają się wrocławskie centra handlowe, rozmawiamy z Krzysztofem Szargawińskim, dyrektorem zarządzającym Sky Tower i Arkady Wrocławskie, LC Corp SA

Jak ocenia Pan wrocławski rynek powierzchni handlowych, czy spodziewa się Pan zmian?
Nie oczekiwałbym w nadchodzącym okresie wielkich zmian, gdyż o kondycji finansowej danego rynku decydują w przeważającej mierze najemcy, których wyniki finansowe pokazują czy jest jeszcze miejsce na kolejne otwarcia, czy sklepy się nie kanibalizują, czy obroty są zgodne z założeniami biznesowymi i wiele innych. Sama aglomeracja wrocławska prezentuje się dosyć atrakcyjnie, bezrobocie jest niższe od przeciętnego w województwie oraz w skali kraju, gdyż nie sięga 5 proc., ale jest też wiele innych obiektywnych przesłanek, które mają wpływ na podejmowane przez klientów decyzje zakupowe. Zastrzegam, iż to jest moje zdanie i z pewnością znajdą się osoby mające inny pogląd, ale zarządzając jednocześnie dwoma centrami handlowymi dysponuję wiedzą która pozwala mi mieć taki, a nie inny pogląd. Na chwilę obecną wrocławski rynek powierzchni handlowej uważam za dojrzały i w miarę stabilny.

Jakich marek oczekują wrocławianie?
Na tak dojrzałym rynku trudno jest dziś mieć do końca sprecyzowane oczekiwania co do konkretnych marek. Oczywiście co roku wchodzi do Polski od kilku do kilkunastu nowych marek w przeważającej mierze odzieżowych, ale lokują one swoje sklepy głównie w Warszawie w celu skonfrontowania planów z rzeczywistością. Marki sieciowe w przeważającej mierze są już we Wrocławiu obecne, natomiast nie do końca jestem przekonany, czy występuje presja związana z nowościami.

Jak scharakteryzuje Pan tenat mix w Sky Tower i Arkadach?
Z racji bliskości obiektów od początku naszym priorytetem była dywersyfikacja mixu najemców. Arkady Wrocławskie goszczą większość popularnych marek sieciowych dostępnych dla każdego klienta. Dysponują poza tym 10 salowym kinem oraz centrum medycznym i fitness clubem. Sky Tower skupia zaś marki mniej popularne, przeznaczone dla nieco innego klienta, dodatkowo prezentuje bogatą ofertę usługową i rozrywkową z kręgielnią, klubem bilardowym, centrum SPA z fitness clubem, a także szkołą tańca, centrum edukacyjnym oraz placem zabaw dla dzieci. Niebawem otwarte zostanie przedszkole, którego częścią składową oraz odróżniającą ją od innych tego typu placówek będzie także plac zabaw zlokalizowany na dachu centrum handlowego.

Sky Tower i Arkady Wrocławskie to centra o ugruntowanej pozycji na rynku, jakie zmiany ostatnio nastąpiły w tych obiektach?
Sky Tower konsekwentnie realizuje swoją misję bycia centrum kompletnym i dostosowanym do potrzeb zróżnicowanej klienteli. W roku 2014 poczyniliśmy znaczne postępy przy komercjalizacji powierzchni handlowej, poszerzając również ofertę edukacyjną oraz rozrywkową.
Arkady Wrocławskie po przeprowadzonych w ubiegłym roku badaniach dotyczących preferencji zakupowych, systematycznie zmieniają ofertę handlową i gastronomiczną kładąc szczególny nacisk na pozyskanie najemców odpowiadającym ww. preferencjom. Jest to proces długofalowy, ale w zasadzie każda zmiana spotyka się z przychylnością, co widzimy bardzo dokładnie podczas dokonywania analiz.

Czym wyróżniają się te obiekty na rynku, na tle konkurencji i w regionie?
Arkady Wrocławskie z racji ugruntowanej pozycji na rynku są miejscem powszechnie i chętnie odwiedzanym, swą kompaktowością oraz bogactwem oferty przekonują z roku na rok coraz większą liczbę klientów. Cały czas staramy się dostosowywać ofertę do zmieniających się trendów, aby wyjść naprzeciw wymaganiom stawianych przez naszych klientów.
Sky Tower posiada natomiast nieco inne walory. Poza wcześniej wspomnianą bogatą ofertą rozrywkową z pewnością jedną z najbardziej różnorodnych w kraju, na uwagę zasługuje oferta gastronomiczna podzielona na część z wspólną strefą stolikową zlokalizowaną wewnątrz na poziomie +1 oraz samodzielne restauracje położone na parterze budynku. Jednakże głównym wyróżnikiem jest najwyższy w Polsce punkt widokowy zlokalizowany na wysokości ponad 200 m. Niezapomniane, zapierające dech w piersiach widoki sprawiły, iż jest on chętnie odwiedzany przez dziesiątki tysięcy osób z naszego kraju oraz z zagranicy i stał się obecnie jedną z największych atrakcji w regionie.

Sky Tower to kompleks wielofunkcyjny – czy ten format się sprawdza?
Do dnia dzisiejszego w naszym kraju nie powstało wiele obiektów o podobnym charakterze. Jest to z pewnością duże wyzwanie ze względu na organizację i zarządzanie obiektem. Poszczególne funkcje moim zdaniem bardzo dobrze się uzupełniają, dostępność Galerii handlowej z bogatą ofertą usługową, handlową i restauracyjną z pewnością jest dużym plusem dla mieszkańców apartamentów oraz pracowników biur, z drugiej strony obecność biurowca i strefy apartamentowej w budynku stanowi ogromny potencjał zakupowy dla galerii.

Niebawem miną 3 lata od otwarcia Sky Tower. Ile klientów w ciągu tego czasu odwiedziło centrum?
Od dnia otwarcia, a więc 24 maja 2012 Sky Tower odwiedziło łącznie blisko 15 milionów klientów. Rok 2012 zakończyliśmy wynikiem blisko 2,8 mln (za 7 miesięcy), rok 2013 to ponad 5,5 mln odwiedzin, natomiast w roku 2014 notujemy już blisko 6,0 mln odwiedzających i mamy nadzieję przekroczyć granicę 7,0 mln na koniec roku. Jak wynika z powyższego notujemy 30 proc. roczny wzrost odwiedzalności.

Jak Sky Tower i Arkady przyciągają klientów ?
W Galerii Handlowej Sky Tower konsekwentnie realizujemy strategię marketingową przyjętą na rok 2014. W tym roku skoncentrowaliśmy się na edukacji klientów polegającej na wskazaniu naszej Galerii, jako miejsca z ciekawą ofertą handlową, rozrywkową i gastronomiczną. Celem strategii jest wykreowanie silnego i wyrazistego wizerunku nowoczesnej galerii miejskiej w oparciu o koncepcję miejsca intrygującego, niestandardowego, posiadającego ciekawą ofertę handlową i rozrywkową – „nowe centrum miasta”. Takie miejsce wymaga zatem niestandardowych promocji i wydarzeń. W tym roku zorganizowaliśmy między innymi pierwszy bieg po schodach na najwyższy Punkt Widokowy w kraju pod nazwą „Sky Tower Run”, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem Wystawę „Planetarium”, spektakularny jesienny pokaz mody „Chwytaj Modę”, czy otwarty turniej w piłkarzykach stołowych. Efektem organizacji nietypowych eventów, promocji i działań reklamowych jest wzrost odwiedzalności Galerii o ponad 30% w porównaniu do roku 2013. Obecnie Galerię Sky Tower odwiedza średnio 600 tysięcy osób miesięcznie.

Pozycja Centrum Handlowego Arkady Wrocławskie jest ugruntowana. Klienci znają ventrum i doceniają jego atuty. W Arkadach koncentrujemy się na kreowaniu silnego wizerunku kameralnego i przyjaznego centrum handlowego w oparciu o idealne zrównoważoną ofertę handlową. Zwiększenie odwiedzin centrum chcemy osiągnąć poprzez prowadzenie efektywnych i cyklicznych promocji oraz działań eventowych rozszerzających portfolio ofertowe galerii (targi, warsztaty edukacyjne). Dla przykładu w tym roku nasi klienci mogli brać udział w licznych promocjach upominkowych, w których premiowaliśmy zakupy biletami do kina, czy rozmaitymi gadżetami z limitowanych kolekcji Arkad. Co miesiąc organizujemy warsztaty dla dzieci z cyklu „Arkadowy Uniwerek”. Każde spotkanie ma inny charakter, a jego mali uczestniczy uczą się poprzez zabawę. Kolejnym comiesięcznym cyklem organizowanym w Arkadach są Jarmarki Produktów Regionalnych, które zdobyły już duże grono fanów.

Obecnie nieodzowne są także media społecznościowe. W obu obiektach handlowych wykorzystujemy zatem ich możliwości. Główne zadania, jakie stawiamy naszym mediom społecznościowym to przyciągnięcie uwagi klientów i zbudowanie w ich świadomości pozytywnego skojarzenia z miejscem działającym w realu.