C&W mapic 2014

– Wobec rosnącej roli e-commerce najlepszą przyszłość mają przed sobą miejskie centra handlowe z bardzo dobrym dostępem do komunikacji miejskiej, szybko zmienijące się i elastyczne – powiedział Justin Taylor, Head of EMEA Retail C&W LLP UK, podczas tegorocznej edycji międzynarodowych targów nieruchomości Mapic

– Takie centra odgrywają kluczową rolę w integracji przestrzeni miejskiej poprzez spełnianie funkcji miejsca spotkań, centrum wydarzeń, pozahandlowej aktywności i usług – dodał Justin Taylor.

Z przeprowadzonego ostatnio przez C&W badania wynika, że e-commerce jest największym zagrożeniem dla centrów handlowych o średniej wielkości. Mniejsze zagrożenie przewidywane jest dla większych projektów – o powierzchni od 10 do 25 tys. mkw. powierzchni. Będą one jednak zmuszone do podjęcia walki o klienta poprzez znalezienie cech odróżniających je od obiektów konkurencyjnych. Handel internetowy na pewno nie zagraża centrom convenience. Mają one jednak tylko niewielką przewagę nad centrami ponadregionalnymi, których oferta bardzo dobrze wypada w konfrontacji z e-commerce.

Badani uczestnicy rynku odpowiedzieli również na pytanie, jaką najlepszą strategię przyjąć, aby przetrwać cyber-handlową rewolucję i dalej się rozwijać. Najważniejszy jest odpowiedni dobór tenant-mix. Drugim warunkiem sukcesu jest bardzo dobra obsługa klienta, następnie bogata oferta rozrywkowa i efektywne dotarcie do klientów z informacją o centrum handlowym. W środku skali ocen (od 1 do 5) znalazła się architektura centrum handlowego. O wiele większe znaczenie dla konkurowania z e-commerce badani przypisują prowadzonym pracom modernizacyjnym i zapewnieniu klientom wygody. Ta wygoda dziś oznacza między innymi rzeczywistą dostępność wi-fi w centrum handlowym.

– Nie wszyscy właściciele obiektów rozumieją, że inwestycja w nowoczesne technologie jest nieunikniona – powiedział Trevor Pereira, Digtal & Commercial Director, Intu Properties PLC.

Wyniki omawianego badania wskazują, że najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, wygodny układ i odpowiednia powierzchnia to cechy sklepu w centrum handlowym, który nie straci na cyfrowej rewolucji. Deweloperzy i najemcy zgodni są co do tego, że kluczowe znaczenie ma budowanie odpowiedniego tenant mix, nowoczesna, wysokiej jakości architektura, bogata oferta rozrywkowa i dostępność zróżnicowanych pod względem powierzchni lokali handlowych. Rozbieżne są natomiast opinie co do tego, jak budowanie nowych modeli umów najmu i zasad wnoszenia service charge ma się przyczynić do skutecznego dostosowania branży do omnichannel retailing.

Biorąca udział w dyskusji Marrit Laning, Head of Research & Strategy Redevco stwierdziła, że najbardziej odpornym na niekorzystne oddziaływanie e-commerce formatem są ulice handlowe.