Salon Solar
Salon Solar

Zarząd spółki Solar Company prowadzi intensywne prace związane z rozszerzeniem sieci sprzedażowej. W trzecim kwartale br. został otwarty jeden sklep własny Solar w Galerii Warmińskiej w Olsztynie. Z przyczyn obiektywnych nastąpiło przesunięcie terminu otwarcia dwóch nowych sklepów na terenie Niemiec.

W trzecim kwartale 2014 roku Grupa Kapitałowa Solar Company zanotowała niewielki 2,6 proc. spadek przychodów w porównaniu do analogicznego kwartału 2013 roku. W okresie udało się utrzymać stałą wartość kosztów stałych i znacznie obniżyć wartość sprzedanych towarów (spadek o 13 proc. w związku z charakterystyką kolekcji wiosna/lato).

Aby ograniczyć koszty stałe zarząd spółki dominując zdecydował się na połączenie spółek zależnych Solar Franszyza sp. z o.o. oraz Solar Dystrybucja sp. z o.o. Efekty połączenia są widoczne już na koniec trzeciego kwartału 2014 roku.

Analizując koszty stałe warto wspomnieć o obniżeniu kosztów wynajmu powierzchni w galeriach handlowych (dzięki aktywnym negocjacjom z przedstawicielami galerii handlowych) oraz wzroście pozostałych kosztów rodzajowych związanych z poniesionymi nakładami reklamowymi (o 791 tys. zł).

Zdaniem zarządu podjęte działania pro sprzedażowe są korzystnym prognostykiem w zakresie spodziewanej wysokości przychodów ze sprzedaży dla 2014 roku.

Dzięki wymienionym korzystnym relacjom Grupa wypracowała dodatni wynik na sprzedaży w wysokości 3,35 mln zł, w porównaniu do zysku zanotowanego w trzeciego kwartale 2013 roku w kwocie 944 tys. zł. Wartościowo zatem wartość wyniku na sprzedaży wzrosła o 2,41 mln zł.

Obecnie odzież i akcesoria Solar sprzedajemy w 79 sklepach własnych (w tym w 11 outletach), 20 sklepach franczyzowych (w tym w 8 zagranicznych) oraz w 134 sklepach partnerskich (w tym w 38 zagranicznych).
Solar działa na rynku od 1989 roku. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych.