W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wartość transakcji na rynku handlowym wyniosła około 415 mln euro, co stanowi zaledwie 50 proc. ubiegłorocznej wielkości w tym samym okresie. Przyczyną spadku jest brak transakcji o skali CH Silesia, sprzedanego w 2013 r. za około 412 mln euro, co było najwyższą ceną za pojedynczą nieruchomość w historii polskiego rynku nieruchomości. Ze względu na wysoką wrażliwość rynku handlowego na duże pojedyncze transakcje wolumen transakcji w poszczególnych latach może się znacznie różnić mimo dość stabilnej aktywności inwestorów.

W 2014 roku zawarto 12 transakcji, z czego aż 7 siedem nie przekroczyło jednostkowej wartości 10 mln euro. Największą transakcją bieżącego roku był zakup za około 225 mln euro Poznań City Centre. Ograniczona podaż nieruchomości handlowych o równie dużej skali jest podstawową przyczyną niskiego wolumenu transakcji w pierwszych trzech kwartałach i nic nie wskazuje by do końca 2014 r. miało się to zmienić.

Poza PCC żadna inna nieruchomość nie została sprzedana za więcej niż 100 mln euro a zaledwie jedna, Galeria Mazovia w Płocku, znalazła się w przedziale wartości od 50 do 100 mln euro. Zakup tej nieruchomości przez CBRE Global Investors wskazuje, że wobec niskiej dostępności najlepszych i największych nieruchomości inwestorzy instytucjonalni łaskawszym okiem patrzą na miasta od 0.1 do 0.5 mln mieszkańców. Wg naszych analiz udział miast poniżej 0.5 mln mieszkańców w ogólnym wolumenie transakcji wzrósł w porównaniu z 2013 r. z poziomu 20 proc. do około 44 proc.

Wobec niskiej podaży dużych obiektów coraz większy udział w rynku zdobywają inwestorzy o wyższym profilu ryzyka. Takie podmioty inwestują w perspektywie około 5 lat z zamiarem wygenerowanie ponadprzeciętnego zysku m.in. dzięki: podniesieniu czynszów, obniżeniu kosztów eksploatacyjnych, rozbudowę centrum czy też sprzedaży obiektu w szczycie danego cyklu koniunkturalnego.

Ostatnie tygodnie roku powinny charakteryzować się wzrostem liczby zawieranych transakcji, czego zwiastunem jest niedawne podpisanie umowy przedwstępnej zakupu centrum handlowego Focus Bydgoszcz przez Atrium European Real Estate za 122 mln euro. Niemniej jednak zbliżyć się do granicy 1 mld euro będzie wzywaniem a przekroczenie ubiegłorocznego poziomu 1.38 mld euro będzie raczej niemożliwe. Istotna poprawa spodziewana jest w 2015 r. wraz ze zwiększoną podażą wybranych dużych nieruchomości przygotowywanych obecnie do sprzedaży.