Divante Tell przejecie

Tell podpisał list intencyjny z OEX w sprawie przejęcia dwóch spółek z branży outsourcingu sprzedaży za ponad 43,6 mln zł

Spółka Tell, zajmująca się outsourcingiem sprzedaży w kanale tradycyjnym dla operatorów telefonii komórkowej, podpisała list intencyjny ze spółką OEX S.A. Przedmiotem listu jest podjęcie przez strony negocjacji celem zawarcia umowy nabycia 100,00% akcji spółki Cursor oraz 51,03% spółki Divante.

Outsourcing w kanałach sprzedaży

Cursor i Divante specjalizują się w outsourcingu sprzedaży w kanałach nowoczesnych. Jeśli przejęcie dojdzie do skutku Tell będzie mógł zaoferować szerszy zakres usług operatorom telefonii komórkowej, z którymi współpracuje oraz klientom z dotychczasowego portfolio przejmowanych spółek.

Planowane przejęcie jest elementem długoterminowej strategii spółki. „Transakcja zapewni narzędzia do realizacji w przyszłości nowych projektów o dużym potencjale wzrostu – mówi Rafał Stempniewicz, Prezes Zarządu Tell.

Rozwiązania e-commerce

Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe – non-core logistics, sales & marketing services oraz e-business. Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji złożonych procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Dysponuje rozbudowaną siecią kilku tysięcy pracowników terenowych. Zarządza największymi w Polsce centrami logistycznymi dedykowanymi magazynowaniu i dystrybucji materiałów marketingowych.

Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Wdraża rozwiązania e-commerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania marketingowe.

Obsługa branży FMGC

Firmy obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej. Obie spółki należą do Grupy OEX, specjalizującej się w nowoczesnych usługach biznesowych.

W ramach listu intencyjnego Tell i Grupa OEX uzgodniły nabycie przez Tell 163.517.500 akcji spółki Cursor S.A. (100,00% kapitału zakładowego) oraz 592 udziałów w spółce Divante Sp. z o.o. (51,03% kapitału zakładowego).

Zgodnie z wyceną, potwierdzoną opinią biegłego rewidenta, wartość aportu została ustalona na łączną kwotę 43,6 mln złotych. Wartość akcji spółki Cursor S.A. została ustalona na kwotę 36,8 mln złotych, a wartość udziałów w kapitale zakładowym spółki Divante na kwotę 6,8 mln złotych.

„Podjęcie przez nas decyzji o nabyciu akcji Cursor i udziałów Divante będzie zależeć głównie od pozytywnego badania due diligence i pozyskania zgód Rad Nadzorczych obu stron na zawarcie umowy” – dodaje Rafał Stempniewicz. Spółki planują zakończenie negocjacji, w tym zawarcia umowy nabycia akcji i udziałów, do końca 2014 r.