Salon CCC w Niemczech

W Bułgarii dokonano rejestracji spółki zależnej – CCC Shoes Bulgaria Eood z siedzibą w Sofii, Bułgaria. CCC SA posiada 100 proc. udziałów w ww. spółce, reprezentujących 100 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość kapitału zakładowego spółki wynosi sto tysięcy lewów bułgarskich.

Podstawowym przedmiotem działalności utworzonej spółki będzie dystrybucja towarów dostarczanych przez CCC SA na terenie Bułgarii. Powołanie Spółki CCC Shoes Bulgaria Eood stanowi kolejny etap realizacji strategii ekspansji i rozwoju sieci sprzedaży zagranicznej. Pierwsze sklepy w Bułgarii ruszą w 2015 roku.

Spółka CCC SA przygląda się również nowym rynkom pod względem ekspansji. CCC zainteresowane jest Serbią, krajami nadbałtyckim, Litwą oraz Estonią. Ponadto planuje niewielką liczbę otwarć w Rosji i na Ukrainie. Jest to uzależnione od dostępności interesujących lokalizacji.

Spółka w poprzednich latach rozpoczęła działalność w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech i w Rumunii, a także w Austrii, Słowenii, Chorwacji oraz w Niemczech. W planach spółki jest dalsze zwiększanie powierzchni handlowej w tych krajach.

Do roku 2015 CCC zamierza stać się największą firmą obuwniczą w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech i ugruntować pozycję lidera na rynku obuwniczym w Polsce.

Sieć CCC została nominowana do nagrody SCF Footwear Retailer of the Year 2015. Wręczenie statuetek odbędzie się 3 marca 2015, podczas Shopping Center Forum 2015 Winter Edition w Warszawie.