Top Secret
Top Secret, Redan

Zarząd Redan SA poinformował, że w ostatnich dniach zostały zawarte umowy sprzedaży praw ochronnych do znaków towarowych Top Secret, Drywash i Troll. Na jej podstawie Carrisonio Limited Partnership z siedzibą na Cyprze sprzedała te prawa na rzecz Top Secret sp. z o. o. za łączną cenę odpowiednio: w przypadku znaku Top Secret – 31.414.876 zł, w przypadku znaku Troll – 2.759.959 zł oraz w przypadku znaku Drywash – 1.195.800 zł.

Zarówno spółka Top Secret jaki i Carrisonio są spółkami zależnymi od Redan SA. Cena sprzedaży praw do znaków została ustalona w oparciu o wyceny rzeczoznawcy.

Sprzedaż praw do znaków jest jednym z elementów uporządkowania kwestii korzystania z praw własności intelektualnych w grupie Redan. Umowy sprzedaży tych praw zostały uznane za znaczące z uwagi na fakt, że łączna cena sprzedaży w wysokości 35.370.635 zł i przekracza 10 proc. kapitałów własnych Redan SA.

Jak już informowaliśmy Redan zawarł poprzez zależną spółkę Adesso umowy kredytowe z Alior Bankiem o łącznej wartości około 40 mln zł. Pozyskane środki w większości przeznaczy na wsparcie działalności operacyjnej, w szczególności w segmencie modowym.

Redan SA jest operatorem znanych detalicznych marek odzieżowych: Top Secret, Troll, Drywash oraz sieci dyskontów odzieżowych TXM textilmarket. Spółka funkcjonuje w ramach Grupy Kapitałowej, która zajmuje się projektowaniem, marketingiem oraz dystrybucją odzieży. Redan zleca swoją produkcję fabrykom w Polsce, Chinach, Indiach Turcji, Korei i Bangladeszu.

W Polsce Grupa Kapitałowa zatrudnia dwa tysiące osób. Sprzedaż prowadzona jest w sieci ponad 600 sklepów detalicznych, w ramach której znajdują się mono i multibrandowe salony oferujące odzież marek Top Secret, Troll i Drywash oraz dyskontowe sklepy TXM textilmarket. Redan powstał w 1995 roku, a w 2003 roku akcje Spółki zostały dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.