Monnari
Monnari

Zarząd Monnari Trade poinformował, że Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zarejestrował spółkę Modern Work sp. z o.o.

Monnari Trade SA posiada w Modern Work po 50 udziałów, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego oraz 100 proac. głosów na zgromadzeniu wspólników. Monnari Trade nabyła udziały za środki własne.

Podstawowym przedmiotem działalności spółki zależnej Modern Work jest wsparcie sprzedaży odzieży i w tym zakresie podmiot ten będzie wspomagać spółkę dominującą – Monnari Trade SA. Utworzenie nowej spółki ma na celu wydzielenie ze spółki dominującej obszarów, które są reorganizowane tak, aby odpowiadały aktualnym wymaganiom rynkowym, co ma prowadzić do podniesienia efektywności działania.

Firma poinformowała też, że traktuje nowoutworzoną spółkę Monnari Trade, jako inwestycję długoterminową.

Jak poinformowała wcześniej spółka Monnari Trade SA przychody firmy ze sprzedaży w trzecim kwartale br. wyniosły 113 mln 630 tys. zł. Dla porównania w tym samym czasie w roku ubiegłym spółka zanotowała przychody w wysokości 96 mln 404 tys. zł.

Zysk z działalności operacyjnej Monnari w trzecim kwartale tego roku był prawie trzykrotnie większy niż w tym samym okresie 2013 roku i wyniósł 13 mln 767 tys. zł (5 mln 601 tys. – rok wcześniej).

Także ponad dwukrotnie poprawił się także zysk netto firmy. W trzecim kwartale br. wyniósł on 16 mln 462 tys. zł wobec 6 mln 596 tys. zł.