Henryk Wojciechowski dyrektor rozwoju i komercjalizacji Vantage Development SA
Henryk Wojciechowski dyrektor rozwoju i komercjalizacji Vantage Development SA

Spółka Vantage Development 28 listopada 2014 roku oddała do użytku nowy park handlowy Grona Park w Zielonej Górze. W grudniu spółka planuje otwarcie kolejnego obiektu handlowego we Wrocławiu. O podsumowanie mijającego 2014 roku i ocenę polskiego rynku nieruchomości komercyjnych redakcja Retailnet prosi Henryka Wojciechowskiego dyrektora Rozwoju i Komercjalizacji Vantage Development SA.

Jak podsumuje Pan 2014 rok w branży centrów handlowych?
Rok 2014 w branży retail był kontynuacją trendu zmiany preferencji dotyczących wielkości powstających obiektów handlowych. Klasyczne centra handlowe coraz częściej muszą konkurować z mniejszymi formatami parków handlowych czy centrów convenience. Wzrasta liczba nowo powstających mniejszych inwestycji – w pobliżu osiedli mieszkaniowych, nie będących dużymi centrami handlowymi, wpisujących się w otaczającą je architekturę i miejską przestrzeń. Warto podkreślić także, że takie inwestycje budowane są w mniejszych miastach, takich jak Zielona Góra, Lublin czy Białystok, a duże centra handlowe powstają jako rozbudowa istniejących obiektów lub podlegają modernizacji i rekomercjalizacji.

Czy w Polsce jest jeszcze miejsce na nowe obiekty handlowe i nowe marki i co z wciąż spadającym indeksem foot fall?
Wzrasta wskaźnik nasycenia powierzchnią najmu centrów handlowych na 1000 mieszkańców w Polsce. Miasta, w których ten wskaźnik pozostaje najwyższy to Wrocław, Poznań, Trójmiasto. Dynamika rozwoju poszczególnych sieci jest niejednorodna – część sieci planuje dalszy rozwój. Jednak obserwuje się także zahamowanie ekspansji nawet u niektórych liderów rynku.

Indeks footfall, który obrazuje poziom odpowiedzialności centrów handlowcych, w roku 2014 wykazywał on tendencję spadkową, jednak nie zawsze przekładało się to bezpośrednio na obroty najemców. Przy wciąż powstających nowych obiektach w okolicach badanych centrów, cześć klientów prawdopodobnie korzystała z oferty innych obiektów. Warto podkreślić, że badanie jest prowadzone tylko na części obiektów handlowych, w związku z tym wyników nie należy traktować jednoznacznie.

Jakie wyzwania stoją przed deweloperami?
Największym wyzwaniem stojącym przed deweloperami realizującymi inwestycje komercyjne są osiągany poziom komercjalizacji – w szczególności w nowo budowanych obiektach – oraz rosnące wymagania najemców w zakresie obniżenia stawek czynszu i warunków najmu. Najemcy oczekują coraz większego udziału inwestora w kosztach wykończenia powierzchni lokalu. Okoliczności te powodują, że deweloperom coraz trudniej będzie pozyskać finansowanie bankowe dla projektów, co przełoży się z pewnością na zmniejszenie dynamiki nowo powstających obiektów, jak i wydłużenie procesu budowy oraz ich komercjalizacji.